Main Menu
User Menu

Military history website

2. letecká vojsková opravna [1992-1992]

2nd Air Military Repair

     
Název:
Name:
2. letecká vojsková opravna
Originální název:
Original Name:
2. letecká vojsková opravna
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
2. letecká vojsková opravna
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1992-31.12.1992 Letecký týl
Dislokace:
Deployed:
31.10.1992-31.12.1992 Kuchyňa, letisko /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
31.10.1992-31.12.1992 VÚ 3730 Kuchyňa
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/2-letecka-vojskova-opravna-1992-1992-t187550#545533Version : 0
MOD