II. prapor /lehkých tanků pěchotních/ pluku útočné vozby 2 [1935-1936]

2nd Battalion /Light Infantry Tanks/ of the 2nd Armoured Regiment

     
Název:
Name:
II. prapor /lehkých tanků pěchotních/ pluku útočné vozby 2 2nd Battalion /Light Infantry Tanks/ of the 2nd Armoured Regiment
Originální název:
Original Name:
II. prapor /lehkých tanků pěchotních/ pluku útočné vozby 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1935
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1936
Nástupce:
Successor:
III. prapor /lehkých tanků pěchotních/ pluku útočné vozby 2 3rd Battalion /Light Infantry Tanks/ of the 2nd Armoured Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1935-01.10.1936 Pluk útočné vozby 2 15.09.1935-01.10.1936 2nd Armoured Regiment
Dislokace:
Deployed:
15.09.1935-01.10.1936 Olomouc, Kasárny Juraje Jánošíka

Velitel:
Commander:
15.09.1935-01.10.1935 Fišera, Jan (podplukovník pěchoty)
01.10.1935-15.09.1936 Kašík, Jan (major pěchoty)
15.09.1936-01.10.1936 Reischl, Josef (major jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby 2 (1935-1939). In: Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov, řada C, číslo 2. Vyškov, VVŠ PV 1992, s. 93-105.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/II-prapor-lehkych-tanku-pechotnich-pluku-utocne-vozby-2-1935-1936-t68720#241021 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more