Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

2. horská divize [1938-1945]

2nd Mountain Division

2. Gebirgs-Division

     
Název:
Name:
2. horská divize
Originální název:
Original Name:
2. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1938
Předchůdce:
Predecessor:
6. divize & 8. brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1938-DD.12.1939 ?
DD.12.1939-DD.03.1940 16. armáda
DD.03.1940-DD.09.1940 Skupina XXI
DD.09.1940-DD.12.1942 Horský armádní sbor Norsko
DD.12.1942-DD.11.1944 XIX. horský armádní sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 XXXVI. horský armádní sbor
DD.12.1944-DD.01.1945 XIX. horský armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 Velitelství branné moci Dánsko
DD.02.1945-DD.03.1945 1. armáda
DD.03.1945-DD.04.1945 LXXXII. armádní sbor
DD.04.1945-DD.05.1945 XIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.04.1938-DD.MM.RRRR Innsbruck, ? /
DD.09.1939-DD.09.1939 ?, ? /

Velitel:
Commander:
01.04.1938-04.03.1941 Feurstein, Valentin (Generalleutnant)
04.03.1941-02.03.1942 Schlemmer, Ernst (Generalleutnant)
02.03.1942-23.10.1943 Hengl, Georg Ritter von (Generalleutnant)
01.11.1943-06.02.1945 Degen, Hans (Generalleutnant)
06.02.1945-09.02.1945 Roschmann, Hans (Oberst)
09.02.1945-08.05.1945 Utz, Willibald (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.11.1938-15.10.1939 Degen, Hans (Oberstleutnant)
15.10.1939-08.01.1943 Zorn, Eduard (Oberst)
08.01.1943-14.10.1943 Fußenegger, Erwin (Oberstleutnant)
14.10.1943-01.01.1944 Steinhart-Hantken, Franz (Major)
01.01.1944-15.02.1945 Roschmann, Hans (Oberstleutnant)
15.02.1945-dd.03.1945 Becker, Klaus (Major)
dd.03.1945-08.05.1945 Conrad, Hermann (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1938-08.05.1945 Horský ženijní prapor 82
01.08.1938-DD.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 111
01.08.1938-23.03.1940 Horský protitankový oddíl 47
01.08.1938-08.05.1945 Horský spojovací oddíl 67
01.08.1938-DD.05.1945 Pluk horských myslivců 136
01.08.1938-DD.05.1945 Pluk horských myslivců 137
01.08.1938-DD.05.1945 Pluk horských myslivců 140
28.08.1939-21.05.1940 Lehký dělostřelecký oddíl 744
03.11.1939-14.05.1940 Lehký dělostřelecký oddíl 752
23.03.1940-02.06.1940 Horský oddíl stíhačů tanků 47
14.05.1940-09.06.1940 Dělostřelecký pluk 752
18.10.1940-DD.05.1945 Horský oddíl stíhačů tanků 55

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
přezdívka: Rentier-Division (Sobí divize)
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
de.wikipedia.org
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.axishistory.com

URL : https://www.valka.cz/2-horska-divize-1938-1945-t238#405275Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1939Divizní jednotky 67 Division Units 67 Divisions-Einheit 67
průzkumný oddíl 11 2. horské divize Reconnaissance Section 11 of 2nd Mountain Division Aufklärungs-Abteilung 11 der 2. Gebirgs-Division
horský protitankový oddíl 47 Mountain Anti-tank Section 47 Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 47
horský ženijní prapor 82 Mountain Pioneer Battalion 82 Gebirgs-Pionier-Bataillon 82
polní doplňovací prapor horské pěchoty 67 Mountain Infantry Field Replacement Battalion 67 Gebirgsjäger-Felderstatz-Bataillon 67
divizní horský spojovací oddíl 67 Mountain Division Signal Section 67 Gebirgs-Division-Nachrichten-Abteilung 67
horská podpůrná jednotka 67 Mountain Division Supply Unit 67 Gebirgs-Divisions-Nachschubführer 67
horský prapor se soumary 67 Mountain Carrier Battalion 67 Gebirgs-Träger-Bataillon 67
administrativní služba 67 Administrative Service 67 Verwaltungsdienste 67
zdravotnická jednotka 67 Medical Units 67 Sanitätseinheiten 67
1944Divizní jednotky 67 Division Units 67 Divisions-Einheit 67
průzkumný oddíl 67 Reconnaissance Section 67 Aufklärungs-Abteilung 67
horský protitankový oddíl 55 Mountain Anti-tank Section 55 Gebirgs-Panzerjägerr-Abteilung 55
horský ženijní prapor 82 Mountain Pioneer Battalion 82 Gebirgs-Pionier-Bataillon 82
polní doplňovací prapor 111 Field Replacement Battalion 111 Felderstatz-Bataillon 111
horský spojovací oddíl 67 Mountain Signal Section 67 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 67
velitelství podpůrných jednotek 67 Commander of Division Supply Troop 67 Kommandeur der Divisions-Nachschub-Truppen 67
horský prapor se soumary 67 Mountain Carrier Battalion 67 Gebirgs-Träger-Bataillon 67
administrativní služba 67 Administrative Service 67 Verwaltungsdienste 67
zdravotnická jednotka 67 Medical Units 67 Sanitätseinheiten 67

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/2-horska-divize-1938-1945-t238#405281Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tato divize byla vytvořena z jednotek, které předtím tvořily 6. divizi rakouské armády. Při mobilizaci 26.8.1939 se skládala ze 136. a 137. pluku horských myslivců a 111. pluku horského dělostřelectva spolu s divizními jednotkami. 136. pluk byl posádkou v Innsbrucku, 137. v Lienzu a dělostřelecký pluk v Hallu v Tyrolsku.

Od 1.4.1940 byl do divize včleněn jeden prapor 140. pluku horských myslivců, který se stal II. praporem 136. pluku. Došlo také ke změnám u dělostřeleckých jednotek a přesunům jednotek mezi 2. divizí a ostatními horskými divizemi.


na začátku války v 09/ 1939 byla 2. horská divize součástí skupiny armád "Jih" v Polsku, potom se vrátila do říše, kde zůstala až do 03/ 1940.
Vybrána pro účast na tažení v Norsku, 2. divize si probojovávala cestu do Narviku a potom byla pověřena okupační službou, nejprve v severním Norsku a později v Laponsku, kde se stala součástí XIX. horského sboru 20.horské armády. V tomto sboru a v této oblasti Laponska sloužila až do 11/ 1944, kdy německé jednotky ustoupily do Norska. 2. divize pak přešla na čas pod velení XXXVI. horského sboru a potom se vrátila opět k XIX. sboru. Ve 12/ 1944 dostala divize rozkaz k přesunu do Dánska, kde se reorganizovala a odpočívala, načež byla poslána do bojů na západní frontě, kde se stala součástí LXXIII. armádního sboru 1. armády (u skupina armád"G") Ke konci války byl 2. divize převelena ke XIV. sboru SS, který bojoval v jižním Německu a tam byla zničena. Zbytky byly zajaty Američany.Polské tažení

Plán - úder směrem z východních Beskyd a postupovat severně až do městečka Nowy Sacz a potom směřovat postup na Lvov.
Norské tažení

23.4.40 rozkaz k přesunu do Trondheimu a proražení pozemní cesty k Narviku.
z Trondheimu následoval 1 200 km dlouhý pochod po hlavní silnici směrem na Narvik zdržován britskými zadními voji a protiútokem norského lyžařského praporu.
vzhledem ke zhoršené situaci v Narviku 22.5. byly vytvořeny zvláštní "Narvické"prapory které odlehčené vyrazí k cíli. Byly vybrány z nejlepších mužů a velitelů s alpinistickou kvalifikací.
Před těmito vybranými muži stál dvousetkilometrový pochod přes pustinu, ve které nebyly žádné cesty, žádní lidé, pro kterou neexistovaly mapy, ve které vliv magnetismu severního polu rušil funkci kompasu a prostředí bylo člověku totálně nepřátelské. Nebyl čas na průzkum. Dietlova nouze byla příliž akutní. Pozemní cesta ze Soefoldu k Narviku vedla nahoru a dolů prudkými srázy, přes ledovec a rozvodněné řeky. V některých oblastech leželo přes metr sněhu, v jiných již slezl a zanechal holé a zledovatělé skály, které musely být slezeny. Jedinou podporu poskytovaly 3 Ju 52, které schazovaly zásoby a stany pro postupující předvoj.
9.6. došel rozkaz k ukončení pochodu, přesto 13.6. dorazily vybraní vojáci předvoje k Narviku.
URL : https://www.valka.cz/2-horska-divize-1938-1945-t238#1054Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ID známky příslušníků 2. horské Divize


foto: archiv autora
2. horská divize [1938-1945] - ID známka 136. pluku horských myslivců

ID známka 136. pluku horských myslivců
2. horská divize [1938-1945] - ID známka 137. pluku horských myslivců

ID známka 137. pluku horských myslivců
2. horská divize [1938-1945] - ID známka 111. pluku horského dělostřelectva

ID známka 111. pluku horského dělostřelectva
URL : https://www.valka.cz/2-horska-divize-1938-1945-t238#236694Version : 0
First Division Commander
2. horská divize [1938-1945] - První velitel divize

První velitel divize
URL : https://www.valka.cz/2-horska-divize-1938-1945-t238#238238Version : 0
MOD
The Polish campaign:

2. mountain divízia mala to 04.09.1939 dosiahnuť priestor rozvinutia južne from Spišskej Old Village and even ready to nasadenie.

Source: Baka, Igor: the Slovak republic and the nazi agresia against Poľsku; the military history institute in Bratislava 2006
.
URL : https://www.valka.cz/2-horska-divize-1938-1945-t238#517949Version : 0
MOD