2. tanková divize [1935-1945]

2nd Tank Division
2. Panzer-Division
     
Název:
Name:
2. tanková divize 2nd Tank Division
Originální název:
Original Name:
2. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-01.09.1939 ?
01.09.1939-18.09.1939 XVIII. armádní sbor
18.09.1939-22.09.1939 XVII. armádní sbor
22.09.1939-23.09.1939 VIII. armádní sbor
23.09.1939-26.09.1939 XVII. armádní sbor
26.09.1939-27.09.1939 VIII. armádní sbor
27.09.1939-30.09.1939 XVII. armádní sbor
30.09.1939-DD.01.1940 XVIII. armádní sbor
DD.01.1940-DD.05.1940 XIX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1940-DD.06.1940 12. armáda
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.07.1940-DD.02.1941 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.02.1941-DD.03.1941 17. armáda
DD.03.1941-DD.04.1941 12. armáda
DD.04.1941-DD.05.1941 XVIII. horský armádní sbor
DD.05.1941-DD.06.1941 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.06.1941-DD.07.1941 Velitelství záložního vojska
DD.07.1941-DD.09.1941 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.09.1941-DD.10.1941 7. armáda
DD.10.1941-DD.11.1941 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.11.1941-DD.12.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.12.1941-DD.05.1942 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1942-DD.08.1942 Gruppe Esebeck
DD.08.1942-DD.09.1942 9. armáda
DD.09.1942-DD.01.1943 XXXXVI. tankový sbor
DD.01.1943-DD.04.1943 XXXIX. tankový sbor
DD.04.1943-DD.05.1943 Skupina armád Střed
DD.06.1943-DD.07.1943 2. tanková armáda
DD.07.1943-DD.08.1943 XXXXVII. tankový sbor
DD.08.1943-DD.09.1943 9. armáda
DD.09.1943-DD.10.1943 IX. armádní sbor
DD.10.1943-DD.11.1943 LVI. tankový sbor
DD.11.1943-DD.12.1943 2. armáda
DD.12.1943-DD.01.1944 LVI. tankový sbor
DD.01.1944-DD.04.1944 15. armáda
DD.04.1944-DD.07.1944 Skupina armád B
DD.07.1944-DD.08.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 -
DD.09.1944-DD.10.1944 I. tankový sbor SS Leibstandarte
DD.10.1944-DD.12.1944 LXVI. armádní sbor
DD.12.1944-DD.01.1945 7. armáda
DD.01.1945-DD.02.1945 LVIII. tankový sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 XIII. armádní sbor
DD.04.1945-DD.05.1945 ?
DD.05.1945-08.05.1945 XIII. armádní sbor
15.10.1935-01.09.1939 ?
01.09.1939-18.09.1939 XVIII Army Corps
18.09.1939-22.09.1939 XVII Army Corps
22.09.1939-23.09.1939 VIII Army Corps
23.09.1939-26.09.1939 XVII Army Corps
26.09.1939-27.09.1939 VIII Army Corps
27.09.1939-30.09.1939 XVII Army Corps
30.09.1939-DD.01.1940 XVIII Army Corps
DD.01.1940-DD.05.1940 XIX Army Corps (motorized)
DD.05.1940-DD.06.1940 12th Army
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXIX Army Corps (motorized)
DD.07.1940-DD.02.1941 XXXX Army Corps (motorized)
DD.02.1941-DD.03.1941 17th Army
DD.03.1941-DD.04.1941 12th Army
DD.04.1941-DD.05.1941 XVIII Mountain Army Corps
DD.05.1941-DD.06.1941 XXXX Army Corps (motorized)
DD.06.1941-DD.07.1941 Replacement Army Command
DD.07.1941-DD.09.1941 High Command of the Army
DD.09.1941-DD.10.1941 7th Army
DD.10.1941-DD.11.1941 XXXX Army Corps (motorized)
DD.11.1941-DD.12.1941 XXXXVI Army Corps (motorized)
DD.12.1941-DD.05.1942 XXXXI Army Corps (motorized)
DD.05.1942-DD.08.1942 Gruppe Esebeck
DD.08.1942-DD.09.1942 9th Army
DD.09.1942-DD.01.1943 XXXXVI Tank Corps
DD.01.1943-DD.04.1943 XXXIX Tank Corps
DD.04.1943-DD.05.1943 Army Group Centre
DD.06.1943-DD.07.1943 2nd Tank Army
DD.07.1943-DD.08.1943 XXXXVII Tank Corps
DD.08.1943-DD.09.1943 9th Army
DD.09.1943-DD.10.1943 IX Army Corps
DD.10.1943-DD.11.1943 LVI Tank Corps
DD.11.1943-DD.12.1943 2nd Army
DD.12.1943-DD.01.1944 LVI Tank Corps
DD.01.1944-DD.04.1944 15th Army
DD.04.1944-DD.07.1944 Army Group B
DD.07.1944-DD.08.1944 XXXXVII Tank Corps
DD.08.1944-DD.09.1944 -
DD.09.1944-DD.10.1944 I SS Tank Corps Leibstandarte
DD.10.1944-DD.12.1944 LXVI Army Corps
DD.12.1944-DD.01.1945 7th Army
DD.01.1945-DD.02.1945 LVIII Tank Corps
DD.02.1945-DD.04.1945 XIII Army Corps
DD.04.1945-DD.05.1945 ?
DD.05.1945-08.05.1945 XIII Army Corps
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Würzburg, ? /
29.08.1939-DD.09.1939 ?, ? /
Velitel:
Commander:
15.10.1935-28.02.1938 Guderian, Heinz Wilhelm(Generalleutnant)
01.03.1938-17.02.1942 Veiel, Rudolf (Generalleutnant)
17.02.1942-31.05.1942 Esebeck, Hans Karl von (Generalleutnant)
01.06.1942-30.06.1942 Lenski, Arno von (Generalmajor)
01.07.1942-10.08.1942 Esebeck, Hans Karl von (Generalleutnant)
10.08.1944-28.08.1942 Lübbe, Vollrath (Oberst)
29.08.1942-04.09.1942 Lenski, Arno von (Generalmajor)
05.09.1942-30.09.1942 Fabiunke, Karl (Oberst)
01.10.1942-31.01.1944 Lübbe, Vollrath (Generalleutnant)
01.02.1944-04.05.1944 Lüttwitz, Heinrich Freiherr von (Generalmajor)
05.05.1944-26.05.1944 Westhoven, Franz (Generalleutnant)
27.05.1944-31.08.1944 Lüttwitz, Heinrich Freiherr von (Generalleutnant)
01.09.1944-04.09.1944 Nostitz, Eberhard von (Oberst)
05.09.1944-14.12.1944 Schönfeld, Henning (Generalmajor)
15.12.1944-19.03.1945 Lauchert, Meinrad von (Generalmajor)
20.03.1945-03.04.1945 Munzel, Oskar (Generalmajor)
03.04.1945-04.04.1945 Gazen, Waldemar von (Major)
04.04.1945-08.05.1945 Stollbrock, Carl (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1935-01.08.1937 Chales de Beaulieu, Walter (Oberstleutnant)
01.08.1937-01.12.1938 Le Suire, Karl Hans Maximilian von (Major)
01.12.1938-20.02.1942 Quast, August Viktor von (Oberst)
20.02.1942-12.03.1942 Reinhard, Walter (Oberstleutnant)
12.03.1942-DD.MM.1942 Treskow, ? (Major)
DD.MM.1942-DD.MM.1942 Bonin, ? (Major)
DD.07.1942-30.04.1943 Kriebel, Rainer (Major)
01.05.1943-30.11.1943 Bang, Günther (Oberstleutnant)
01.12.1943-16.01.1945 Weitz, Rüdiger (Oberstleutnant)
16.01.1945-DD.02.1945 Müller, Helmut (Major)
DD.02.1945-DD.04.1945 Gazen, Waldemar von (Major)
DD.04.1945-08.05.1945 Ketelhot, Gerd Freiherr von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
15.10.1935-08.05.1945 Divizní jednotky 82
15.10.1935-08.05.1945 Division Units 82
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
de.wikipedia.org
www.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/2-tankova-divize-1935-1945-t3800#462063 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stručná historie 2. tankové divize

2. tanková divize byla zformována v říjnu 1935 ve Würzburgu jako kmenová jednotka Tanková brigády 2 (ta byla složena z 3. a 4. tankového pluku), 25. motorizované brigády, 5. průzkumného oddílu a 74. střeleckého praporu ...
Po okupaci Rakouska v roce 1938 byla převelena do Vídně, zúčastnila se polského tažení a roce 1940 během útoku na Francii bojovala spolu s 1. tankovou divizí ve Flandrech. V srpnu 1940 byla převelena do Německa, kde byla z jejího 4. tankového pluku vytvořena 13. tanková divize. Od září 1940 do února 1941 se nacházela v okupovaném Polsku. Poté se stala součástí německých sil, které bojovali na Balkáně.
Po obsazení Řecka byla přesunuta do Francie. Během útoku na Sovětský svaz byla součástí Skupiny armád Střed a útočila směrem na Moskvu. V této skupině armád zůstala až do roku 1943, zúčastnila se bojů o Smolensk, Orel a Kyjev.
V lednu 1944 byla odeslána do Amiensu ve Francii k doplnění. Poté bojovala v Normandii a v prosinci se zúčastnila německé ofenzívy v Ardenách.
Byla téměř zničena a znovu se formovala u Plavna, kde ji zastihl konec války.
URL : https://www.valka.cz/2-tankova-divize-1935-1945-t3800#10499 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dátum
Zbor
Armáda
Armádna skupina
Oblasť nasadenia
9.39
XVIII
14. Armee
Süd
Poľsko
1.40
XIX
12. Armee
A
Eifel
5.40
-
12. Armee
A
Luxemburgsko - Dunkerque
6.40
XXXIX
Guderian (12)
A
Aisne - Belfort
7.40 - 8.40
XL
-
BdE
Home
9.40 - 10.40
XL
-
B
Poľsko
11.40 - 12.40
XL
12. Armee
B
Poľsko
1.41
XL
17. Armee
B
Poľsko
2.41
Záloha
17. Armee
B
Poľsko
3.41
Záloha
12. Armee
-
Rumunsko
4.41
XVIII
12. Armee
-
Grécko
5.41
XL
12. Armee
-
Grécko
6.41
Doplnenie
BdE
-
Wehrkreis VII
7.41 - 8.41
Záloha
OKH
Süd
Poľsko
9.41
Záloha
7. Armee
D
Juhozápadné Francúzsko
10.41
XL
4. Panzergruppe
Mitte
Viazma
11.41
XLVI
4. Panzergruppe
Mitte
Moskva
12.41
XLI
3. Pz. Armee
Mitte
Moskva (Klin)
1.42
XLI
3. Pz. Armee
Mitte
Karmanowo
2.42 - 4.42
XLI
9. Armee
Mitte
Ržev
5.42 - 7.42
Esebeck
9. Armee
Mitte
Byeloye
8.42
Záloha
9. Armee
Mitte
Ržev
9.42 - 10.42
XLVI
9. Armee
Mitte
Ržev
11.42 - 12.42
XLVI
3. Pz. Armee
Mitte
Ržev
1.43 - 3.43
XXXIX
9. Armee
Mitte
Ržev
4.43
Záloha
-
Mitte
Smolensk
5.43 - 6.43
Záloha
2. Pz. Armee
Mitte
Smolensk
7.43
XLVII
9. Armee
Mitte
Orel
8.43
Záloha
9. Armee
Mitte
Orel
9.43
IX
4. Armee
Mitte
Jelnya
10.43
LVI
2. Armee
Mitte
Tschernigow, Kijev
11.43
Záloha
2. Armee
Mitte
Gomel
12.43
LVI
2. Armee
Mitte
Gomel
1.44 - 3.44
Záloha
15. Armee
D
Amiens
4.44 - 6.44
Záloha
-
B
Amiens
7.44
XLVII
Panzergruppe West
B
Normandia
8.44
not mentioned9.44
I. SS
7. Armee
B
Eifel, Prüm
10.44 - 11.44
LXVI
7. Armee
B
Bitburg
12.44
Záloha
7. Armee
B
Ardeny
1.45
LVIII
5. Pz. Armee
B
Ardeny
2.45 - 3.45
XIII
7. Armee
B
Mosel, Hunsrück
4.45
Wehrkreis XII
7. Armee
G
Rhein, Rhön
5.45
XIII
7. Armee
Mitte
Plavno
URL : https://www.valka.cz/2-tankova-divize-1935-1945-t3800#101116 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Znaky 2. tankové divize

Během polské kampaně byl požíván znak 2. Panzer-Division v podobě dvou malých plných žlutých kruhů o průměru okolo 25-30 mm. Stejný symbol se používal i během tažení ve Francii v roce 1940.
Během příprav na operaci "Barbarossa" byl 2. Panzer-Division přidělen nový oficiální znak v podobě převraceného Y s čárkou. Používal se v období 1941-1943.
V roce 1943 divize obdržela nový znak v podobě bílého trojzubce s delším středním hrotem. Tento symbol trojzubce byl používán až do skončení války.
URL : https://www.valka.cz/2-tankova-divize-1935-1945-t3800#164603 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Operace - Polsko - 09.1939


* Velitel 2. Panzer-Division (2. tanková divize) – gen. por. Rudolf Veiel,
* Velitel 2. Panzer-Brigade (2.tanková brigáda) – płk Heinrich Constantin von Prittwitz und Gaffron:
** Velitel Panzer-Regiment 3 (3.tankový pluk) – płk Wilhelm von Thoma,
** Velitel Panzer-Regiment 4 (4.tankový pluk) – ppłk Hans Voigt,
* Velitel 2.Schützen-Brigade (2.střelecká brigáda) – płk Gustav von Värst
** Velitel Schützen-Regiment 2 (2.střelecký pluk) – p.o. ppłk Hans Urlich Back,
* Velitel Artillerie-Regiment 74 (74.dělostřelecký pluk) – ppłk Karl FabiunkeOd czasu zajęcia Austrii w 1938 r. stacjonowała w Wiedniu. Składała się z 394 oficerów i 11 283 podoficerów i szeregowców. Miała w swoim uzbrojeniu:
8 haubic kalibru 155 mm,
16 armat kalibru 105 mm,
4 haubice kalibru 100 mm,
8 armat piechoty kalibru 75 mm,
48 armat przeciwpancernych kalibru 37 mm,
18 moździerzy kalibru 81 mm,
30 lekkich granatników kalibru 46 mm,
46 ckm,
180 rkm i lkm.
Siłę uderzeniową stanowiły 324 lekkie czołgi PzKpfw I i II, 101 samochodów rozpoznawczych (pancernych).


Jej zadaniem było posuwać się po osi Jabłonka - Jordanów - Myślenice w kierunku Krakowa.


Por.: M. Bryja, Panzerwaffe – Niemieckie wojska szybkie 1939–1945, Warszawa 1996, s. 7;
D. Jędrzejewski, Z. Lalak, Niemiecka broń pancerna 1939–1945, Warszawa 1997, s. 380–381
URL : https://www.valka.cz/2-tankova-divize-1935-1945-t3800#215329 Version : 0
On the basis of the warrant of 27.08.1939 bola 2. tank divízia in the night from 28.08. on 29.08.1939 presunutá from Moravia to územie Slovak republic to priestoru Strečno - Turčiansky Svätý Martin - Kraľovany - Terchová. 28.08.1939 divízia had 37148 vojakmi (30789 príslušníkov team, 5296 poddôstojníkov and 1063 dôstojníkov).

Home the role of divízie in attack on Poľsko bolo viesť main strike (in cooperation with the 3. roller divíziou and 4. ľahkou divíziou) on the smere Rabka - Krakow and súčasne kryť right side 14. army.


Source: Baka, Igor: the Slovak republic and the nazi agresia against Poľsku; the military history institute in Bratislava 2006
.
URL : https://www.valka.cz/2-tankova-divize-1935-1945-t3800#517936 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 2. Panzer Division:
Hans Ulrich Back 8/5/1940
Karl Betz 3/6/1942
Lothar Bischoffshausen 10/4/1942
Albrecht Boxberg 2/7/1944
Wilhelm Buck 7/31/1943
Karl Decker 6/13/1941
Otto Domrich 8/8/1943
Hans Enders 8/14/1943
Josef Hammerschmidt 3/28/1945
Friedrich Juergen 6/16/1940
Vollrath Luebbe 8/17/1943
Herbert-Dietrich Merkel 8/8/1943
Karl Mickley 6/13/1941
Richard Monschau 12/23/1944
Peter Prien 5/9/1945
Wilhelm Renner 8/5/1940
Hans Richter 9/30/1944
Karl Riechers 8/8/1943
Walter Roedlich 8/5/1940
Gerhard Schmidhuber 10/18/1943
Hans-Guenther Stotten 7/4/1940
Heinrich Theilen 8/4/1943
Gustav Vaerst 7/30/1940
Rudolf Veiel 6/3/1940
Helmut Walter 5/9/1945
Wilhlem Weidenbrueck 9/16/1942
Heinrich Wendland 7/20/1944
URL : https://www.valka.cz/2-tankova-divize-1935-1945-t3800#40219 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more