Main Menu
User Menu

Military history website

3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) [1939-1939]

3 Dywizjon Artylerii Konnej im. płk. Włodzimierza Potockiego (dowództwo)/3rd Horse Artillery Battalion (Command)

     
Název:
Name:
3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Originální název:
Original Name:
3 Dywizjon Artylerii Konnej im. płk. Włodzimierza Potockiego (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. oddíl jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
3. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-09.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
] 24.08.1939-29(?).08.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)/kasárny oddílu /
29(?).08.1939-01.09.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)-Vilno (Vilnius) / -Lida-Baranowicze-Brest nad Bugem / -Varšava-Rogów/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Rogów/Brzeziny-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/? /
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-lesy prostor Lubień/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 lesy prostor Lubień/? /
05.09.1939-06.09.1939 lesy prostor Lubień-les východně Sulejów/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 les východně Sulejów-???-les západně Przysucha/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 les západně Przysucha-???-prostor Jedlińsk-???/noční přesun /
08.09.1939 ???-???-prostor Świerże Górne/přesun /
09.09.1939 prostor Świerże Górne-Maciejowice-Podzamcze/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-09.09.1939 Droba, Józef Stanisław (podpułkownik artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-09.09.1939 1. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-06.09.1939 2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-09.09.1939 3. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:

24.08.1939-09.09.1939 Oddílový průzkum 3. oddílu jízdního dělostřelectva 3)
24.08.1939-09.09.1939 Spojovací četa 3. oddílu jízdního dělostřelectva 4)
24.08.1939-08.09.1939 Hospodářská správa+hospodářská četa 3. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
24.08.1939-08.09.1939 Muniční kolona 3. oddílu jízdního dělostřelectva 6)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 12.04.1938 „3 Lubelski Dywizjon Artylerii Konnej imienia pułkownika Włodzimierza Potockiego“ 7)
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Velitelství oddílu zaniklo když 09.09.1939 přešlo mostem přes řeku Vislu a v důsledku leteckého bombardování (pravděpodobně Ju 87B od I./St.G 76) ztratilo kontakt s bateriemi a spojovací četou. Velitel oddílu převzal velení nad rozprášenými částmi Vilenské jezdecké brigády (neúplná sloučená jezdecká eskadrona, 3. samostatná kulometná četa, části 3. spojovací eskadrony a 7. zákopnické eskadrony) a s nimi ustupoval ke shromaždišti rozprášené brigády v prostoru obce Kunów (12.09.1939) a 15.09.1939 se u obce Łaszczów připojil k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski. Tam bylo pravděpodobně začleněno do obnovené Vilenská jezdecká brigáda. V brigádní sestavě obnovené Vilenské jezdecké brigády však není uváděno jako podřízená jednotka.
2) Baterie (1. a 3. baterie) a část spojovací čety, které po panice při bombardování Junkersy Ju 87B samostatně překročily Vislu a ztratily kontakt s velitelstvím oddílu, se 10.09.1939 spojily. Velení nad nimi převzal velitel 1. baterie. V polské historiografii je tato část označována jako nástupce oddílu.
3) Oddílový průzkum přešel 09.09.1939 společně s velitelem oddílu a jeho velitelským rojem mostem přes řeku Vislu u obce Świerże Górne jako první. Při následném leteckém bombardování (pravděpodobně Ju 87B od I./St.G 76) tato skupina ztratila kontakt s bateriemi a ustupovala do prostoru obce Łaszczów, kde se 15.09.1939 připojila k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski.
4) Po přechodu řeky Visly a po následném rozprášení jednotek oddílu se větší část čety (dvě radiostanice + několik vozů se spojovacím materiálem) připojila ke 3. baterii. Malá část čety pod velením výkonného praporčíka ustoupila směrem ke městu Garwolin a později na Radzyń Podlaski, kde se připojila k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski.
5) Hospodářská správa a hospodářská četa tvořily v poli tělesový trén. Trén byl 08.09.1939 v důsledku leteckého bombardování u města Radom rozprášen a už se k oddílu nepřipojil. Prostor u města Radom byl tento den častým cílem náletů německých Junkersů Ju 87B-1 od I./St.G 2, I./St.G 76, I./St.G 77 a II./St.G 77.
6) Muniční kolona byla 08.09.1939 při ústupu rozprášena leteckým bombardováním u města Radom a její zbytky se už k oddílu nepřipojily.
7) Dziennik Rozkazów, R. XXI, Nr 4 poz. 36
Zdroje:
Sources:

Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/3-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t185158#540404Version : 0
MOD

Command assembly command section:[/heading:aaaaaa]
, the regiment commander (dowódca dywizjonu) – 24.08.1939-09.09.1939 lieutenant colonel of artillery Józef Stanisław Droba 1)
adjutant commander (adiutant) – 24.08.1939 - 09.09.1939 lieutenant of artillery Czesław Jan Szwengruben 2)
recon (zvědný) officer (oficer zwiadowczy) – 24.08.1939-09.09.1939 artillery captain Stanisław Bolesław Bartkowski 3)
observation officer (oficer obserwacyjny) – 24.08.1939 - 09.09.1939 lieutenant of artillery Bolesław Wiełłowicz 4)
liaison officer (oficer łącznikowy) - 24.08.1939-DD.09.1939 second lieutenant of artillery in reserve Bolesław Florian Soroko 5)
communications officer (oficer łączności) – 24.08.1939-19.09.1939 lieutenant of artillery Jan Wawrzyniec Kowalski 6)
accounting officer (oficer płatnik) – 24.08.1939-08(?).09.1939 captain intendanctva Zygmunt Zachariasz Potopowicz 7)
[b:him]quartermaster officer (oficer żywnościowy) - 24.08.1939-08(?).09.1939 second lieutenant of artillery in reserve Jerzy Zawadzki 8)
arms and the gas officer (oficer broni and przeciwgazowy) - 24.08.1939-19.09.1939 lieutenant of artillery in reserve Wacław Antoni Eysymont 9)
physician – 24.08.1939-DD.09.1939 lieutenant doctor in the backup Antoni Kopeć (?) 10)
vet – 24.08.1939-DD.09.1939 major veterinary services mr mieczysław Woronkowicz
11)
ammunition column – 24.08.1939-08(?).09.1939 a lieutenant of artillery in reserve dr Witold Świda 12)

Note:
1) (01.10.1892-DD.MM.YYYY). After the crossing of the river Vistula (09.09.1939) with the command a swarm and who is the group exploration lost contact with the rest of the section. Took over command of the rozprášenými parts of the Vilenské cavalry brigade (incomplete combined equestrian eskadrona, 3. separate machine-gun platoon, part 3. connecting eskadrony and 7. zákopnické eskadrony) and with them retreated to the rendezvous point scattering brigade in the area of the municipality of Kunów (12.09.1939) and 15.09.1939 joined forces of the Combined cavalry brigade Zakrzewski. There was probably included in some of the command functions of the renewed Vilenské cavalry brigade. However, it is not listed in the command report of the brigade. It is not listed in the list of losses not captured.
2) (11.09.1910-DD.MM.1940). Zarzycki stated Schwengruben. Under unknown circumstances he got to the soviet captivity. He was murdered by the NKVD in Kharkov. 05.10.2007 was posthumously promoted to the rank of captain.
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/19236
3) (25.01.1900 (12.01.1900(?))-DD.MM.YYYY). Date of birth is stated in the schématizmu (Rocznik Oficerski 1939) from march 1939, the date of birth in brackets is indicated in the online source of no 2. After crossing the Vistula continued in retreat with a group of colonel. Offal. From DD.09.1939 in the German captivity. The photo op is standing first from the right side.
karta.org.pl
4) (12.01.1905 - DD.MM.1940). After crossing the Vistula river probably continued in retreat with a group of colonel. Offal. Under unknown circumstances he got to the soviet captivity. He was murdered by the NKVD in Kharkov. 05.10.2007 was posthumously promoted to the rank of captain.
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/20568
5) (DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY). Date of birth I couldn't figure out. It is not listed in the list of captured. In the list of losses is Bolasław Soroko (born 12.04.1915) listed as a prisoner of the concentration camp jews from all of europe from 28.02.1944.
6) (09.06.1909-DD.MM.1951(?)). Date of birth according to the schématizmu from march 1939 (Rocznik Oficerski 1939). In the below online resources 16.06.1909. In the sources cited as Jan Wierusz-Kowalski. After the dissolution of the remnants of the section escaped captivity and 25.09.1939 joined to the part of the Replacement of the centre the cavalry "Łuków". He avoided captivity and in January 1940 he joined the armed resistance in the ranks of the of the Union of armed struggle and later the Earth's army. In the Warsaw uprising (01.08.1944-) fought under the code name "the Year of the" m. e., as a platoon commander and later as commander of the Artillery group Granat (Grupa Artyleryjska "Granat"). After the suppression of the rebellion left for the civilian population and escaped from the transport. After the war he was arrested for involvement in the alleged treasonous conspiracy. In the internet sources it is stated that he was in the year 1951 executed. Another source states that in prison he committed suicide as a member of the Polish army in the rank of major.
www.1944.pl
7) (06.09.1891-DD.MM.YYYY). As the accounting officer was at the same time the commander of the tělesového trénu, which was 08.09.1939 scattered in the air strike near the city of Radom. It is not listed in the list of losses not captured.
8) (30.11.1905-DD.MM.1940). As a quartermaster officer has probably moved with tělesovým coach, which was 08.09.1939 scattered in the air strike near the city of Radom. According to Zarzyckého was murdered by the NKVD in Kharkiv, however, it is not included in the list of the slain.
9) (27.12.1902-DD.MM.YYYY). Here is given according to the List of officers in reserve (Rocznik Oficerski Rezerw) of 1934. Zarzycki reported it as Eysmont. After the crossing of the river Vistula (09.09.1939) was available to the new commander of the section. It is not listed in the list of losses not captured.
10) Lieutenant doctor Antoni Kopeć (nar. 07.06.1909) was a peaceful doctor section to 26.07.1939, when he was transferred to the 1. regiment of infantry riflemen (the Warsaw armored motorized brigade). His successor in the mobilisation should be according to the Zarzyckého lieutenant doctor in the reserve of the same name and surname, which is unlikely.
11) (07.06.1894-DD.MM.YYYY). It is not listed in the list of losses not captured.
On fotu first from the right.
karta.org.pl
12) (10.02.1899-21.02.1989). The doctor of the rights. an Ammunition column was 08.09.1939 scattered in the air strike near the city of Radom. He avoided captivity and in the period of the war he lived in Vilna, where he joined the resistance in the ranks of the the Earth's army. After the war, a university professor and doctor honoris causa of Wrocław university.
www.uni.wroc.pl

Sources:
http://www.stankiewicze.com//?kat=34&sub=569
http://www.straty.pl//
www.wbc.poznan.pl

Fish, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zaleski, Wacław: W Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej 1939, MON, Warszawa 1988
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo "Barwa i Broń", Warszawa 2007
.
URL : https://www.valka.cz/3-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t185158#540406Version : 0
MOD