Main Menu
User Menu

Military history website

3. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

3. Feldartillerie -Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3.Feldartillerie-Brigade
3. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Stettin (Štetín, Poľsko)


Podriadené jednotky:1. Pommersches Feld-Artillerie-Regiment Nr.2
Pluk poľného delostrelectva (1. pomoranský) č. 2


Vorpommersches Feld-Artillerie-Regiment Nr.38
Pluk poľného delostrelectva (prednopomoranský) č. 38


Nadradené stupne:


1914


1. Armee - 1. armáda
II. Armee-Korps - II. armádny zbor
3.Division - 3. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/3-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65200#232252Version : 0
MOD