Main Menu
User Menu

Military history website

3. pěší divize [1914-1919]

3. Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3. Infanterie-Division
3. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – Stettin (Štetín, Poľsko)Podriadené jednotky:


5. Infanterie-Brigade / Stettin
5. pešia brigáda / sídlo: Štetín


6. Infanterie-Brigade / Stettin
6. pešia brigáda /sídlo: Štetín


3.Kavallerie-Brigade / Stettin
3. jazdecká brigáda / sídlo: Štetín


3.Feldartillerie-Brigade / Stettin
3.brigáda poľného delostrelectva /sídlo: Štetín


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Neumärkisches Grenadier-zu-Pferde -Regiment Freiherr von Derfflinger Nr. 3
Jazdecký granátnicky (neumarský) pluk slobodného pána von Derfflinger č. 3


Division-Brückentrain-Abteilung Nr. 3
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 3

Nadradené stupne:1. Armee - 1. armáda
II. Armeekorps – 2. armádny zbor
Velitelia:1914 – generálporučík von Tossel


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-1914-1919-t66383#234946Version : 0
MOD