3. novorossijský dragounský pluk Jejího císařského Veličenstva velkokněžny Jeleny Vladimírovny [1909-1917]

3-й драгунский Новороссийский Ея Императорского Высочества великой княгини Елены Владимировны полк
     
Název:
Name:
3. novorossijský dragounský pluk Jejího císařského Veličenstva velkokněžny Jeleny Vladimírovny 3rd Novorossiysk Dragoon Regiment of Her Imperial Majesty Grand Duchess Jelena Vladimirovna
Originální název:
Original Name:
3-й драгунский Новороссийский Ея Императорского Высочества великой княгини Елены Владимировны полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.02.1909
Předchůdce:
Predecessor:
3. novorossijský dragounský pluk Jeho císařského Veličenstva velkoknížete Vladimíra Alexandroviče 3rd Novorossiysk Dragoon Regiment of His Imperial Majesty Grand Duke Vladimir Alexandrovich
Datum zániku:
Disbanded:
17.03.1917
Nástupce:
Successor:
3. novorossijský dragounský pluk 3rd Novorossiysk Dragoon Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.02.1909-17.03.1917 3. jezdecká divize 24.02.1909-17.03.1917 3rd Cavalry Division
Dislokace:
Deployed:
24.02.1909-??.07.1914 Kowno, ? /
??.07.1914-17.03.1917 východoevropské válčiště, ?

Velitel:
Commander:
29.03.1910-15.03.1912 kníže Dolgorukij, Vasilij Alexandrovič (plk.)
18.05.1912-??.04.1914 von Vetter-Rossentahl, Heinrich Heinrichovič (plk.)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Plukovní svátek - 19.08 - Den Proměnění Páně
Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře
Dates According to Gregorian Calendar
Zdroje:
Sources:
V.K.Šenk: Spravočnaja knižka Imperatorskoj glavnoj kvartiry - Kavalerija, 1909
http://regiment.ru/
http://ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/3-novorossijsky-dragounsky-pluk-Jejiho-cisarskeho-Velicenstva-velkoknezny-Jeleny-Vladimirovny-1909-1917-t117991#406541 Version : 0
3. Novorossijský dragounský regiment of Her imperial Majesty grand duchess Elena Vladimírovny
Source
ru.wikipedia.org
.
3. novorossijský dragounský pluk Jejího císařského Veličenstva velkokněžny Jeleny Vladimírovny [1909-1917] - Plukovní odznak

Plukovní odznak
URL : https://www.valka.cz/3-novorossijsky-dragounsky-pluk-Jejiho-cisarskeho-Velicenstva-velkoknezny-Jeleny-Vladimirovny-1909-1917-t117991#406542 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Faktická poznámka:


Jako kapelník 3. dragounského novorossijského pluku od cca 1910 nebo 1911 až do konce I. sv. války sloužil František Maisler (jr.), pražský rodák (1878-1960).


jm1849
URL : https://www.valka.cz/3-novorossijsky-dragounsky-pluk-Jejiho-cisarskeho-Velicenstva-velkoknezny-Jeleny-Vladimirovny-1909-1917-t117991#562192 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more