Main Menu
User Menu

Military history website

30-06, 7,62x63

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Som z tohoto voľáko zmätený. Podľa údajov v kresbe to vyzerá, že tento náboj nie je totožný s nábojom 30-06 Spriengfield a priamo v téme je uvedený odkaz na guľomety Martin-Rockwell 1917/ Martin-Rockwell 1918. Lenže v téme guľometu je uvedené, že používajú kaliber 30-06 Springfield a priamo v téme 30-06 Springfield je ako ekvivalentné označenie uvedené 7,62x63.


Je toto duplikát, alebo skutočne existujú dva rozdielne náboje 30-06?
URL : https://www.valka.cz/30-06-7-62x63-t185594#586522Version : 0
MOD