Main Menu
User Menu

Military history website

300 Weatherby Magnum

300 Weatherby Magnum

300 Weath. Mag.,

300 Weatherby Magnum

     
Název:
Name:
300 Weatherby Magnum
Originální název:
Original Name:
300 Weatherby Magnum
Další názvy:
Other Names:
300 Weath. Mag.
Kategorie:
Category:
náboj puškový
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1944 Weatherby, Roy
Zbraně:
Weapons:
Winchester Model 70 / Winchester Model 70


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s dosedacím nákružkem
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal
Průměr střely:
Projectile Diameter:
7,83 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
71,75 mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
90,42 mm
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) https://naboje.org/node/3607
5) en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/300-Weatherby-Magnum-t125456#632311Version : 0
MOD
300 Weatherby Magnum

Powerful american hunting charge placed on the market in 1948. Shot 11,66 g has a muzzle speed of 972 m/sec. The charge on the image manufactured by the Federal Cartridge Corp., Anoka, Minnesota, USA, on the right is the bullet 7,92 x 57, photo by author.

Source: J. Hýkel, In. Malimánek "Bullets in small arms" Our troops, Prague 1998. Andersen, In. Andresen, T. Stromstad "Cartridge Cases" load your own, Norway, 1995..
URL : https://www.valka.cz/300-Weatherby-Magnum-t125456#425866Version : 0