Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

31. pěší divize [1914-1919]

31. Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

31. Infanterie-Division
31. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – SaarbrückenPodriadené jednotky:32. Infanterie-Brigade / Saarbrücken
32. pešia brigáda / sídlo: Saarbrücken


62. Infanterie-Brigade / Hagenau
62. pešia brigáda /sídlo: Hagenau


31.Kavallerie-Brigade / Saarbrücken
31. jazdecká brigáda /sídlo: Saarbrücken


31.Feldartillerie-Brigade / Hagenau
31. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Hagenau


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Rheinisches Ulanen-Regiment Großherzog Friedrich von Baden Nr. 7
Hulánsky pluk veľkovojvodu Fridricha Bádenského (porýnsky) č. 7


Division-Brückentrain-Abteilung 31
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 31

Nadradené stupne:6. Armee - 6. armáda
XXI Armeekorps –21. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/31-pesi-divize-1914-1919-t66450#235222Version : 0
MOD
Reklama