18. armáda [1942-1945]

第18軍 / 18th Army
     
Název:
Name:
18. armáda 18th Army
Originální název:
Original Name:
第18軍
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1942
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.08.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.11.1942-DD.08.1945 8. oblastní armáda
DD.11.1942-DD.08.1945 8th Area Army
Dislokace:
Deployed:
DD.11.1942-DD.MM.1942 ?
DD.MM.1942-DD.11.1942 Rabaul /
DD.MM.1942-DD.MM.1945 Lae /
DD.MM.1945-DD.08.1945 Wewak /

Velitel:
Commander:
09.11.1942-DD.08.1945 Adachi, Hatazou (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
09.11.1942-01.03.1944 Yoshihara, Tadsu (Rikugun Šóšó / Rikugun Shosho)
01.03.1944-DD.08.1945 Yoshihara, Tadsu (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.11.1942-DD.08.1945 velenie
DD.11.1942-DD.08.1945 štáb
DD.11.1942-DD.08.1945 20. divize
DD.11.1942-DD.08.1945 41. divize
DD.11.1942-DD.08.1945 51. divize
DD.11.1942-DD.08.1945 12. baterie flaku
DD.11.1942-DD.08.1945 1. velitelství námořní přepravy
DD.11.1942-DD.08.1945 44. oblastní logistická jednotka
DD.11.1942-DD.08.1945 54. oblastní logistická jednotka
DD.11.1942-DD.08.1945 3. velení polní přepravy
DD.11.1942-DD.08.1945 4. velení polní přepravy
DD.11.1942-DD.08.1945 12. oblastní vzdušní velení
DD.11.1942-DD.08.1945 30. oblastní vzdušní velení
DD.11.1942-DD.08.1945 ?
DD.11.1942-DD.08.1945 Command
DD.11.1942-DD.08.1945 Staff
DD.11.1942-DD.08.1945 20th Division
DD.11.1942-DD.08.1945 41st Division
DD.11.1942-DD.08.1945 51st Division
DD.11.1942-DD.08.1945 12th Flak Battery
DD.11.1942-DD.08.1945 1st Naval Transport Command
DD.11.1942-DD.08.1945 44th Area Logistic Unit
DD.11.1942-DD.08.1945 54th Area Logistic Unit
DD.11.1942-DD.08.1945 3rd Field Transport Command
DD.11.1942-DD.08.1945 4th Field Transport Command
DD.11.1942-DD.08.1945 12th Area Air Command
DD.11.1942-DD.08.1945 30th Area Air Command
DD.11.1942-DD.08.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Kódové označení: zúrivý / 猛
Code Name: Fierce / 猛
Zdroje:
Sources:
http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/第18軍;
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-armada-1942-1945-t67674#470237 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18. Armáda byla sformována 9.listopadu 1942Velitelé
JMÉNOOD DO
Chūjū Hatazo Adachi 9.listopadu 1942 září 1945
Chūjū = GenerálporučíkNáčelníci štábu
JMÉNOOD DO
Chūjū Kane Yoshihara 9.listopadu 1942 září 1945
Chūjū = Generálporučík
Podřízeno jednotce
Jižní Armáda - listopad 1942
Zdroj
http://www.axishistory.com
http://en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-armada-1942-1945-t67674#238652 Version : 0
The army is built in such a way in novembri 1942 and has ako zone zodpovednoti oblasť the island of New Guinea. There has zabrániť prípadnému vylodeniu of the allied forces. Podriadená is 8. oblastnej the army, that constitutes the súčasť Južnej armádnej expedičnej group.

Pri built in such a way the sa army is of the 20. divízie, that bola sformovaná of rekrútov of Kyushu, 41. and 51. divízie from the neighbourhood of the Kanto.

Two of the divízii prichádzajú on Novú Giuneu without problémov – 20. and 41. but 51. divízia suffer ťažké straty pri presume by sea, 2-3.3.1943. Divízia sa presúva pomocou ships and tie are contested allied letectvom. Všetkých 8 prepravných ships along with 4 torpédoborcmi is sunken. Divízia suffer straty about the form of material and 3.664 mužov, 2.427 sa save.

Army sa podieľa on bojoch in severovýchodnej and severozápadnej New Guinea against spojejeckým forces on. The allied numerical sense has completely devastujúce consequences on the military and is almost completely destroyed. However, the ochre ťažkých my bad situácia army bola výsledkom aj very bad zásobovania ako aj tropical diseases.

The allies in half 1943 pretli zásobovaciu route from Rabaul to the front of the units ako súčasť operácie Cartwheel.

Subsequently Adachi forces began to trpieť nedostatkom stocks, started trpieť tropical nemocami ako malária, žltá horúčka ako aj hladom. Members of the army sa pokúšali problem vyriešiť food sebestačnosťou and started sadiť edible crops and pri rozdelovaní the poverty-stricken reserves uprednosťovali sick.

When sa started krátiť stocks munície, many of veliteľov uprednostnilo banzai attacks before kapituláciou.

Koncom war is večšina army destroyed. of the approximately 140.000 mužov preźilo army iba less than 13,000.

The remains of the army of sa vzávajú an australian 6. divízii in the Cape Wom, pri Wewak, New Guinea. Prisoners are an internee on the island of Mushu before the ich repatriáciou to Japan.


gen. por. Adachi odovzdáva his sword, which preberá gen. mjr. Horace Robertson for the presence of mjr. Douglas Burrows MBE, stojaci in strede

older štábny dôstojník:
9.11.1942-5.7.1943 colonel. / Col. Aotsu Kikutarou
5.7.1943-2.8.1943 colonel. / Lt. Col. Shigeru Sugiyama
2.8.1943-1945 col. / Col. Shigeru Sugiyama

štábny dôstojník:
9.11.1942-5.7.1943 colonel. / Lt. Col. Shigeru Sugiyama (operačný chief)

senior adjutant:
? colonel. / Lt. Col. Azuma, Heisaku

chief pre armament:
9.11.1942-3.3.1943 colonel. / Lt. Col. Kazuya Fukuda
col. / Col. Hideo Hayashi

chief accountant:
col. / Col. Kaneko Sekizo

surgeon:
mjr. / Owner. Yoshio Hirose

chief veterinary use:
1942-1944 colonel. / Col. Ishizaka Kurouji

additional velenie?:
9.9.1944-30.4.1945 gen. mjr. / Owner. Gen. Shoge Ryoichi
30.4.1945-8.1945 gen. por. / Lt. Gen. Shoge Ryoichi
30.6.1945-8.1945 gen. mjr. / Owner. Gen. Yamada Eizovelenie army at the end of the summon existencie in the summer of 1945:

commander: gen. por. / Lt. Gen. Adachi Hatazou
chief of staff: gen. por. / Lt. Gen. Yoshihara Tadsu
older štábny dôstojník: col. / Col. Shigeru Sugiyama
senior adjutant: colonel. / Lt. Col. Azuma, Heisaku
chief pre armament: col. / Col. Hideo Hayashi
chief accountant: col. / Col. Kaneko Sekizo
surgeon: mjr. / Owner. Yoshio Hirose
chief veterinary use: col. / Col. Ishizaka Kurouji
zloženie army


Unit Unit
20. division the 20th Division 第20師団
41. division the 41st Division 第41師団
51. division the 51st Division 第51師団
12. battery flake 12th Flak Battery 第12野戦高射砲隊
1. the headquarters of the maritime transport 1st Naval Transport Command 第1船舶団
44. the regional logistics unit 44th Area Logistic Unit 第44兵站地区隊
54. the regional logistics unit 54th Area Logistic Unit 第54兵站地区隊
3. command field transport 3rd Field Transport Command 第3野戦輸送司令部
4. command field transport 4th Field Transport Command 第4野戦輸送司令部
12. the regional air command of the 12th Area Air Command 第12航空地区司令部
30. the regional air command 30th Area Air Command 第30航空地区司令部http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/第18軍
http://ja.wikipedia.org/wiki/第18軍_(日本軍)
.
URL : https://www.valka.cz/18-armada-1942-1945-t67674#470238 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more