Main Menu
User Menu

Military history website

31. dobrovolnická granátnická divize SS [1944-1945]

31st SS Volunteers Grenadier Division / 31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division

     
Název:
Name:
31. dobrovolnická granátnická divize SS
Originální název:
Original Name:
31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1944-DD.11.1944 Velitelství zbraní SS Maďarsko
DD.11.1944-DD.12.1944 IV. sbor (maďarský)
DD.12.1944-DD.01.1945 LXVIII. armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 ?
DD.02.1945-DD.04.1945 Skupina armád Střed
DD.04.1945-08.05.1945 XVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.10.1944-DD.04.1945 Lombard, Gustav (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
DD.04.1945-08.05.1945 Trabandt, Wilhelm (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický dělostřelecký pluk SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický fyzilírský prapor SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 78
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 79
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 80
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický oddíl stíhačů tanků SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický spojovací oddíl SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický ženijní oddíl SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Intendanční pluk SS 31

Ručně vyplněné položky:
01.10.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 31
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
https://www.valka.cz/clanek_11635.html
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#469852Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#80717Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

31.Freiwillegen Grenadier Division SS byla formována na území Velkého Maďarska a v průběhu října 1944. Příslušníci divize byli etničtí Němci (Volksdeutsche) a zahraniční dobrovolníci. Řada důstojnického kádru pocházela z 23.Waffen-Gebirgs Division SS "Kama", která byla rozpuštěna v září 1944. 31.divize SS nikdy nedosáhla plného stavu divize.
Její krátká historie zahrnovala pouze ústupové boje s Rudou armádou, jejichž výsledkem bylo její naprosté zničení u Königgratzu (Hradce Králové) v květnu 1945.
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#2429Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jeden z velitelů granátnických pluků byl SS-Sturmbanführer Herbert Schultze veterán z Das Reich a nositel Zlaté spony za boj zblízka a Rytířského kříže. Naposledy se tak dostal do bojů u vesnice Ziesterdorf v rakouských ropných nalezištích, poté se mu podařilo dosáhnout zajetí u amerických jednotek.
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#147126Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže už delší čas mi byla trnem v oku tahleta divize Very Happy resp. popis jejího působení a tady rozepisované události. Rozhodl jsem se tedy využít svého moderátorského práva a celou sekci přepracuji, přičemž sem v průběhu doplním článek o téhle divizi, kde bych rád uvedl na pravou míru veškeré mystifikace kolem této divize.


Začnu nejdříve ORder of Battle:


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78
I./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78
II./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78
III./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79
I./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79
II./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79
III./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 80


SS-Artillerie Regiment 31
I./SS-Artillerie Regiment 31
II./SS-Artillerie Regiment 31
III./SS-Artillerie Regiment 31
IV./SS-Artillerie Regiment 31


SS-Füsilier-Bataillon 31
SS-Nachrichten-Abteilung 31
SS-Nachschub-Truppen 31
SS-Panzer-Jäger-Abteilung 31
SS-Pionier-Bataillon 31
SS-Kranken-Transport-Kompanie 31
SS-Veterinär-Kompanie 31
Feldpostamt
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#168283Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Slíbený článek o této divizi se nachází


zde.
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#187101Version : 0