31. dobrovolnická granátnická divize SS [1944-1945]

31st SS Volunteers Grenadier Division / 31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
     
Název:
Name:
31. dobrovolnická granátnická divize SS 31st SS Volunteers Grenadier Division
Originální název:
Original Name:
31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1944-DD.11.1944 Velitelství zbraní SS Maďarsko
DD.11.1944-DD.12.1944 IV. sbor (maďarský)
DD.12.1944-DD.01.1945 LXVIII. armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 ?
DD.02.1945-DD.04.1945 Skupina armád Střed
DD.04.1945-08.05.1945 XVII. armádní sbor
01.10.1944-DD.11.1944 Waffen SS Command Hungary
DD.11.1944-DD.12.1944 IV Corps (Hungarian)
DD.12.1944-DD.01.1945 LXVIII Army Corps
DD.01.1945-DD.02.1945 ?
DD.02.1945-DD.04.1945 Army Group Centre
DD.04.1945-08.05.1945 XVII Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.10.1944-DD.04.1945 Lombard, Gustav (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
DD.04.1945-08.05.1945 Trabandt, Wilhelm (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.10.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 31
01.10.1944-08.05.1945 SS Division Units 31
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
https://www.valka.cz/clanek_11635.html
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#469852 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#80717 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

31.Freiwillegen Grenadier Division SS byla formována na území Velkého Maďarska a v průběhu října 1944. Příslušníci divize byli etničtí Němci (Volksdeutsche) a zahraniční dobrovolníci. Řada důstojnického kádru pocházela z 23.Waffen-Gebirgs Division SS "Kama", která byla rozpuštěna v září 1944. 31.divize SS nikdy nedosáhla plného stavu divize.
Její krátká historie zahrnovala pouze ústupové boje s Rudou armádou, jejichž výsledkem bylo její naprosté zničení u Königgratzu (Hradce Králové) v květnu 1945.
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#2429 Version : 0
One of the commanders of the grenadier regiments was SS-Sturmbanführer Herbert Schultze a veteran of Das Reich and a recipient of the Golden Clasp for close combat and the Knight's Cross. His last such engagement was at the village of Ziesterdorf in the Austrian oil fields, after which he was captured by American forces.
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#147126 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže už delší čas mi byla trnem v oku tahleta divize Very Happy resp. popis jejího působení a tady rozepisované události. Rozhodl jsem se tedy využít svého moderátorského práva a celou sekci přepracuji, přičemž sem v průběhu doplním článek o téhle divizi, kde bych rád uvedl na pravou míru veškeré mystifikace kolem této divize.


Začnu nejdříve ORder of Battle:


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78
I./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78
II./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78
III./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79
I./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79
II./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79
III./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 80


SS-Artillerie Regiment 31
I./SS-Artillerie Regiment 31
II./SS-Artillerie Regiment 31
III./SS-Artillerie Regiment 31
IV./SS-Artillerie Regiment 31


SS-Füsilier-Bataillon 31
SS-Nachrichten-Abteilung 31
SS-Nachschub-Truppen 31
SS-Panzer-Jäger-Abteilung 31
SS-Pionier-Bataillon 31
SS-Kranken-Transport-Kompanie 31
SS-Veterinär-Kompanie 31
Feldpostamt
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#168283 Version : 0
The promised article on this division is located

here.
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#187101 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more