Main Menu
User Menu

Military history website

32. železniční stavební prapor [1987-1992]

32nd Railway Construction Battalion

     
Název:
Name
32. železniční stavební prapor
Originální název:
Original Name:
32. železniční stavební prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1987
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1987-31.10.1992 31. železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.11.1987-31.10.1992 Pohořelice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1987-01.11.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1987-01.11.1992
Poznámka:
Note:
01.11.1987-01.11.1992 VÚ Pohořelice
Zdroje:
Sources:
www.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/32-zeleznicni-stavebni-prapor-1987-1992-t54653#407262Version : 0
MOD