Main Menu
User Menu

Military history website

Bombardovací eskadra ke zvláštnímu použití 323 [RRRR-RRRR]

323rd Special Purpose Bomber Wing / Kampfgeschwader z.b.V. 323 (KGzbV 323)

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung 323


Štáb nebyl zformován
URL : https://www.valka.cz/Bombardovaci-eskadra-ke-zvlastnimu-pouziti-323-RRRR-RRRR-t7284#17386Version : 0
MOD