Main Menu
User Menu

Military history website

32. dobrovolnická granátnická divize SS 30. Januar [1945-1945]

32nd SS Volunteers Grenadier Division 30. Januar

32. SS Freiwilligen-Grenadier-Division 30. Januar

     
Název:
Name:
32. dobrovolnická granátnická divize SS 30. Januar
Originální název:
Original Name:
32. SS Freiwilligen-Grenadier-Division 30. Januar
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.01.1945-08.05.1945 V. dobrovolnický horský sbor SS
Dislokace:
Deployed:
30.01.1945-DD.MM.RRRR Jamlitz, Výcvikový prostor SS Kurmark /

Velitel:
Commander:
30.01.1945-05.02.1945 Mühlenkamp, Johannes Rudolf (SS Standartenführer)
05.02.1945-17.02.1945 Richter, Joachim (SS Standartenführer)
17.02.1945-15.03.1945 Ax, Adolf (SS Oberführer)
15.03.1945-08.05.1945 Kempin, Hans (SS Standartenführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.01.1945-01.03.1945 Lenz, Karl-Horst (SS Sturmbannführer)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.01.1945-08.05.1945 Dobrovolnický dělostřelecký pluk SS 32
30.01.1945-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 86
30.01.1945-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 87
30.01.1945-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 88
30.01.1945-08.05.1945 Intendanční pluk SS 32
30.01.1945-08.05.1945 Polní náhradní prapor SS 32
30.01.1945-08.05.1945 Ženijní oddíl SS 32
31.01.1945-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků SS 32
31.01.1945-08.05.1945 Protiletadlový oddíl SS 32

Ručně vyplněné položky:
30.01.1945-08.05.1945 Divizní jednotky SS 32 30. Januar
Čestný název:
Honorary Name:
30.01.1945-08.05.1945 30. Januar
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.axishistory.com
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/32-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-30-Januar-1945-1945-t113#468717Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

32. SS Freiwilligen-Grenadier-Division 30. Januar
URL : https://www.valka.cz/32-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-30-Januar-1945-1945-t113#207162Version : 0
a Brief hisotire 32. volunteer grenadier division of the SS 30. Januar

This division was formed in late January 1945 in the Kurmarku. Originally it was only the combat group (Kampfgruppe) under the name Kampfgruppe Kurmark.
Was formed from volunteers, instructors and pupils of the training schools of the SS and other "lost souls". Was deployed into the fighting on the Oder in the area of the bridgehead near Frankfurt, where, during the heavy fighting in February and march of 1945 suffered heavy losses. Part of the units of the division fought in the south of Berlin.
Some of the remnants of its units managed to succeeded in Tangermunde in may 1945 surrender to the Allies..
URL : https://www.valka.cz/32-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-30-Januar-1945-1945-t113#2431Version : 0
MOD
In February 1945 had a division of 12,000 men, and was engaged in battles on the Oder at Frankfurt, where it suffered heavy losses in February and march of 1945. Part of the division was destroyed in the pocket of Halbe. Another part of the fighting in southern Berlin. Part of the division surrendered to the Americans at the Tanngermünde in may 1945.


Date
Chorus
Army
army Group
the Area of deployment

2.-4.1945
. SS Geb.korps
9. Armee
Weichsel
Frankfurt-on-Oder, Berlin, the river Elbe
.
URL : https://www.valka.cz/32-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-30-Januar-1945-1945-t113#171873Version : 0
MOD