34. stíhací bombardovací letecká divize [1958-1992]

34th Fighter Bomber Air Division
     
Název:
Name:
34. stíhací bombardovací letecká divize
34th Fighter Bomber Air Division
Originální název:
Original Name:
34. stíhací bombardovací letecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
6. stíhací letecká divize 6th Fighter Air Division
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1992
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.10.1960 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor
01.05.1962-01.10.1991 10. letecká armáda
01.10.1991-01.04.1992 1. smíšený letecký sbor
01.10.1958-01.10.1960 Air Force and State Air Defense Command
01.10.1960-01.09.1961 7th Army State Air Defence and Air Force
01.09.1961-01.05.1962 1st Independent Composite Air Corps
01.05.1962-01.10.1991 10th Air Army
01.10.1991-01.04.1992 1st Composite Air Corps
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-31.03.1992 Čáslav, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.10.1959 Mošna, Josef (Plukovník)
00.10.1959-DD.09.1960 Skála, Václav (Plukovník)
00.09.1960-29.09.1962 Mošna, Josef (Plukovník)
29.09.1962-18.11.1965 Remek, Jozef (Podplukovník)
18.11.1965-DD.12.1965 Remek, Jozef (Plukovník)
00.12.1965-DD.08.1968 Filip, František (Plukovník)
00.08.1968-DD.05.1970 Sochor, Ladislav (Podplukovník)
00.05.1970-DD.11.1970 Sochor, Ladislav (Plukovník)
00.11.1970-DD.MM.1973 Úlehla, Jaroslav (Plukovník)
DD.MM.1973-DD.MM.1975 Sochor, Ladislav (Plukovník)
19.12.1975-01.10.1978 Sabol, Leonard (Plukovník)
01.10.1978-11.10.1978 Sabol, Leonard (Generálmajor)
DD.MM.1978-DD.MM.1983 Váňa, Ján (Plukovník)
00.09.1983-DD.MM.1989 Kubizniak, Ondrej (Podplukovník)
DD.MM.1989-DD.MM.1990 Mokoš, Ján (Plukovník)
DD.MM.1990-DD.MM.1991 Štrůbl, Pavel (Plukovník)
DD.MM.1991-31.03.1992 Griga, Vladimír (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.08.1974-30.04.1975 Sabol, Leonard (Podplukovník)
01.05.1975-19.12.1975 Sabol, Leonard (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1958-31.03.1992
01.10.1958-31.03.1992
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1958-31.03.1992 VÚ 5206 Čáslav
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, skupina ČSLA, fond 0714 (34. stíhací bombardovací letecká divize), Dúbravčík, Jan: Dvacítka. Kronika leteckého pluku. Cheb, Svět křídel 2004.
Dúbravčík, Jan: Osmadvacítka. Historie 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku. Cheb, Svět křídel 2007.
Lorenc, Miroslav - Rogl, Stanislav: Zrušená křídla. Olomouc, Votobia 2000.
Režňák, Libor: Atomový bombardér Su-7 československého vojenského letectva. Zlín, Zlínek 1996
URL : https://www.valka.cz/34-stihaci-bombardovaci-letecka-divize-1958-1992-t66130#421698 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

34. stíhací bombardovací letecká divize [1958-1992]


Velitelství divize vzniklo 1. října 1958 přejmenováním z velitelství 6. stíhací letecké divize [1956-1958].
Nacházelo se v Čáslavi, podléhalo Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu [1957-1960], od října 1960 velitelství 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva [1960-1961], od září 1961 velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru [1961-1962], od května 1962 velitelství 10. letecké armády [1962-1991] a od října 1991 velitelství 1. smíšeného leteckého sboru [1991-1992], od října 1958 do března 1992 užívalo krycí označení VÚ 5206.
Velitelství divize bylo 31. března 1992 zrušeno.


Veliteli divize byli:
plukovník Josef Mošna (říjen 1958 - říjen 1959),
plukovník Václav Skála (říjen 1959 - září 1960),
plukovník Josef Mošna (září 1960 - prosinec 1962),
podplukovník, od 196 plukovník Jozef Remek (prosinec 1962 - prosinec 1965),
plukovník Ing. František Filip (prosinec 1965 - srpen 1969),
podplukovník, od května 1970 plukovník Ing. Ladislav Sochor (srpen 1969 - listopad 1970),
plukovník generálního štábu Ing. Jaroslav Úlehla (listopad 1970 - 1973),
plukovník generálního štábu Ing. Ladislav Sochor (1973 - 1975),
plk. gšt. Leonard Sabol 1975 - 1978
plk. gšt. Ján Váňa 1978 - 1983
pplk.gšt. Ondrej Kubizniak 1983 - 1989
plk. Ján Mokoš 1989 - 1990
plk. gšt. Pavel Štrůbl 1990 - 1991
plk. Vladimír Griga 1991 - 1992


Hodnosti jsou uvedeny k datu ustanovení do funkce.


Zdroj: Archiv VHÚ Praha, Karta vývoje funkce velitele 34. sbold
URL : https://www.valka.cz/34-stihaci-bombardovaci-letecka-divize-1958-1992-t66130#234304 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more