34. dobrovolnická granátnická divize SS Landstorm Niederland [1945-1945]

34th SS Volunteers Grenadier Division Landstorm Niederland / 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Niederland
     
Název:
Name:
34. dobrovolnická granátnická divize SS Landstorm Niederland 34th SS Volunteers Grenadier Division Landstorm Niederland
Originální název:
Original Name:
34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Niederland
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Niederland SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Niederland
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.02.1945-DD.04.1945 ?
DD.04.1945-08.05.1945 XXX. armádní sbor ke zvláštnímu použití
DD.02.1945-DD.04.1945 ?
DD.04.1945-08.05.1945 XXX Special Purpose Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.02.1945-08.05.1945 Kohlroser, Martin (SS Oberführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.02.1945-08.05.1945 Divizní jednotky SS 34 Landstorm Niederland
DD.02.1945-08.05.1945 SS Division Units 34 Landstorm Niederland
Čestný název:
Honorary Name:
DD.02.1945-08.05.1945 Landstorm Niederland
DD.02.1945-08.05.1945 Landstorm Niederland
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#468696 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Niederland
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#207164 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velitelé:
?.4.1943 - 20.4.1944 SS-Brigadeführer Joachim Ziegler
20.4.1944 - 2.11.1944 SS-Brigadeführer Jürgen Wagner
2.11.1944 - 8.5.1945 SS-Oberführer Martin Kohlroser
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#720 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

STRUKTURA:


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 48?


říjen 1944
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 83
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 84
SS-Panzerjäger Abteilung Nordwest (a.k.a. "Panzerjagdkommando")
SS-Flak Battalion Clingendaal
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#1163 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

v březnu 1943 nařízením o povinném vstupu členů fašistické strany do územní domobrany (Landstorm) 16.10.43 převelena pod SS.


střežily objekty a kolaboranty. nosily uniformy nizozemské či německé policie, někteří ještě své staré uniformy z nizeözemských SA. na čepici a na límci nosili stylizovanou explodující bombu, na levé paži štítek s trikolorou se lvem s mečem a se svastikou přes ní.


na podzim 44 bojovaly 4 prapory Landstromu na frontu proti Angličanům a Kanaďanům. Z těch co zbyli, němci koncëm roku 1944 vytvořili dobrovolnickou brigádu Landstorm, povýšenou koncem března 1945 na 34. Freiwilligen Grenadierdivision Landstorm Nederland. v nové divizi se soustředili všichni zbývající aktivní kolaboranci. Zapojila se do obrany "pevnosti Nizozemsko" a na řece Waalu se utkala divize s vojáky Svobodného Nizozemska. vzdala se 5.5 1945
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#1321 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Skládá se z:
83.dobrovolnický pluk granátníků SS
84.dobrovolnický pluk granátníků SS
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#87487 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


4.1945
XXX. Armeekorps
25. Armee
Nordwest
Holandsko
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#171459 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more