35. granátnická divize SS a policie [1945-1945]

35th SS and Police Grenadier Division / 35. SS- und Polizei-Grenadier-Division
     
Název:
Name:
35. granátnická divize SS a policie 35th SS and Police Grenadier Division
Originální název:
Original Name:
35. SS- und Polizei-Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.02.1945-DD.03.1945 ?
DD.03.1945-08.05.1945 XXXX. tankový sbor
10.02.1945-DD.03.1945 ?
DD.03.1945-08.05.1945 XXXX Tank Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.02.1945-01.03.1945 Wirth, Johannes (SS Oberführer)
01.03.1945-08.05.1945 Pipkorn, Rüdiger (SS Standartenführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
10.02.1945-08.05.1945 Divizní jednotky SS 35
10.02.1945-08.05.1945 SS Division Units 35
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/35-granatnicka-divize-SS-a-policie-1945-1945-t117#468695 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

35. SS- und Polizei-Grenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/35-granatnicka-divize-SS-a-policie-1945-1945-t117#207165 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Organizace:
SS und Polizei-Grenadier-Regiment 89
SS und Polizei-Grenadier-Regiment 90
SS und Polizei-Grenadier-Regiment 91
SS und Polizei-Artillerie-Regiment 35
SS und Polizei-Panzerjäger-Abteilung 35
SS und Polizei-Fusilier-Abteilung 35
SS und Polizei-Pioneer-Abteilung 35
SS und Polizei-Nachrichten-Abteilung 35
URL : https://www.valka.cz/35-granatnicka-divize-SS-a-policie-1945-1945-t117#5821 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

tato divize byla zformována v únoru 1945 na Oderské frontě ze stávajících policejních pluků zvlášního určení (Pol.Rgtern zbV 1. a 2.), policejní brigády Wirth (Pol.Brig. Wirth) a dvou praporů Volkssturmu. Pluky dostaly označení 89., 90. a 91. cyhbějící divizní jednotky byly doplněny ze jednotek pořádkové policie (Ordnungspolizei).
První nasazení jednotky proběhlo ještě v průběhu formování na Oderské frontě. v půli dubna při sovětském průlomu k Berlínu musela divize vyklidit svá postavení u Lübbenu a ustoupila přes Groß-Leuthen do Cottbusu. kde se v rámci 9. armády připojila k protiútoku u Halle. po jeho ztroskování se probíjena na západ v kapse Swandering směrem k Labi. Většina mužů padla do sovětského zajetí a jen několika se podařilo dosáhnout US. zajetí.


Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


3.-4. 1945
XXXX. Panzerkorps
4. Pz. Armee
Mitte
Orda, Berlin
URL : https://www.valka.cz/35-granatnicka-divize-SS-a-policie-1945-1945-t117#171458 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more