Main Menu
User Menu

Military history website

36. pěší divize [1914-1919]

36. Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

36. Infanterie-Division
36. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – Danzig (Gdaňsk, Poľsko)Podriadené jednotky:


69. Infanterie-Brigade / Graudenz
69. pešia brigáda / sídlo: Graudenz


71. Infanterie-Brigade / Danzig
71. pešia brigáda /sídlo:Gdaňsk


Leib-Husaren-Brigade / Danzig
Osobná husárska brigáda /sídlo: Gdaňsk


36.Feldartillerie-Brigade / Danzig
36. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Gdaňsk


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Pommersches Husaren-Regiment Fürst Blücher von Wahlstatt Nr. 5
Husársky pluk kniežaťa Blüchera z Wahlstattu (pomoranský) č. 5


Division-Brückentrain-Abteilung Nr. 36
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 36


Nadradené stupne:


8. Armee - 8. armáda
XVII. Armeekorps –17. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1914-1919-t66656#236060Version : 0
MOD