Main Menu
User Menu

Military history website

Suzuki, Sósaku

鈴木宗作 / すずき・そうさく

     
Příjmení:
Surname:
Suzuki
Jméno:
Given Name:
Sósaku
Jméno v originále:
Original Name:
鈴木宗作 / すずき・そうさく
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál (in memoriam)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.09.1891 ?, prefektúra Aichi
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.04.1945 more Mindanao /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 35. armády
náčelník štábu 25. armády
velitel 4. pešieho pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Suzuki-Sosaku-t126039#427717Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Suzuki
Jméno:
Given Name:
Sósaku
Jméno v originále:
Original Name:
鈴木宗作 / すずき・そうさく
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Armádna vidiecka škola
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-28.05.1912 vojenská akadémia
09.12.1916-26.11.1919 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.12.1912 podporučík
25.12.1915 poručík
22.11.1921 kapitán
26.07.1927 Major
01.08.1931 podplukovník
01.08.1935 plukovník
15.07.1938 generálmajor
01.03.1941 generálporučík
14.06.1945 generál - in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1935-01.03.1937 Velitel : 4. pěší pluk
09.03.1940-01.03.1941 Velitel : 3. kancelář (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.03.1941-15.09.1941 Velitel : 3. kancelář (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu

Ručně vyplněné položky:
24.12.1912-22.04.1920 6. peší pluk
22.04.1920-07.03.1923 pridelený k Generálnemu štábu
07.03.1923-03.11.1925 rezidentný dôstojník, Nemecko (vojenský výskum)
03.11.1925-12.12.1928 pridelený k Generálnemu štábu
02.03.1926-26.06.1926 Adjutant Gen. Kawamura Kageaki
06.08.1926-12.12.1928 Adjutant Gen. Uehara Yusaku
12.12.1928-18.03.1933 Sekcia mobilizácie Kancelária vojenskej služby Ministertvo armády
12.12.1928-18.03.1933 Sekcia vojenskích ženistov Ministertvo armády
25.11.1929-18.03.1933 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
18.03.1933-23.12.1933 pridelený k veleniu Kwantungskej armády
23.12.1933-26.12.1934 štábny dôstojník Kwantungská armáda
26.12.1934-01.08.1935 náčelník sekcie bezpečnosti vojenskej polície (Kempeitai), oblasti Kanto
01.08.1935-01.03.1937 velitel 4. pešieho pluku
01.03.1937-15.07.1938 náčelník 2. kancelárie Generálneho inšpektoriátu vojenského výcviku
20.11.1937-07.07.1938 náčelník Kancelárie vzdelávania, Imperiálneho hlavného velitelstva
15.07.1938-12.09.1939 zástupca náčelníka štábu Expedičnej armády centrálnej Číny, Chian
12.09.1939-01.12.1939 zástupca náčelníka štábu Čínskej expedičnej armády, Čína
01.12.1939-09.03.1940 pridelený k Generálnemu štábu
09.03.1940-15.09.1941 náčelník 3. kanceláře (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.09.1941-DD.11.1941 pridelený k Generálnemu štábu
06.11.1941-07.10.1942 náčelník štábu 25. armády, Malaysia, Sumatra, Singapore
07.10.1942-08.04.1943 pridelený k Ministertvo armády, armádny sklad?
08.04.1943-28.07.1944 náčelník oddelenia prepravy Ministertva armády
25.09.1944-28.07.1944 náčelník velitelstva zásielok?
28.07.1944-19.04.1945 velitel 35. armády, Filipíny
19.04.1945-DD.MM.RRRR KIA
Vyznamenání:
Awards:

29.04.1934

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

11.07.1939

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

11.11.1943

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

27.09.1974

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
- KIA
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://ja.wikipedia.org/wiki/鈴木宗作
http://sakurataro.org/db/鈴木宗作
URL : https://www.valka.cz/Suzuki-Sosaku-t126039#427761Version : 0
MOD
Born sa in prefektúre Aichi. In 1912, ending the Imperiálnu vojenskú the academy is his life and 1921 Armádne vojnové kolégium.

In rokoch 1922 to 1925 pôsobil in Germany ako rezidentný dôstojník. 1927 sa becomes kapitánom and in 1928 it is pridelený Department of the army, sekcia military záležitiostí.

In 1933 is pridelený to Kwantungskej army in Manchuria, where slúži 3 years as the commander of the military police - the Kempeitai. In the year 1935 is poverený command 4. pešieho regiment, ktorému in charge until 1937.

1938 sa t general major and is menovaný náčelníkom staff Stredočínskej expedičnej army. On this poste pôsobí until 1939.

After that, ako pôsobí on rôznych postoch Imperiálneho generálneho staff is in marci 1941 Suzuki menovaný general poručíkom and in novembri that over pure year is again pridelený to 25. the army, after the command of gen General Tomoyuki Yamashita.

25. army sa podieľa during his pôsobenia on the campaign in Singapore and Malaysia, in the time from 8.12.1941 to 5.2.1942.

In rokoch 1943 – 1944 zastáva rôzne adminsitratívne posts associated with prepravou. Subsequently it is Suzuki menovaný velitelom 35. the army command in the Cebu and that is poverená defense južných the Philippines.

20.10.1944 pristávajú US forces to Leyte , and Suzuki im vysiela to meet the 45,000 mužov to ich repelled. Japanese forces aj cez svoju superiority pozemných and air forces nie are able to stop this thing spojencov. Koncom decembra those in favor of the japanese forces decimated.

25.12.1944 gets Suzuki order evakuovať unit koľko sa will dať to defend the Philippines. 24.3.1945 alone Suzuki's nútený on the weft of the Cebu, and after pristátí US and Filipínskych jednotiek in Cebu, 26.3.1945 fades into the hôr and odtiaľ sa pokúša about the retreat on the island of Mindanao.

During this retreat are ships with the units contested letectvom 19.4.1945 and Suzuki fits with this nálete.

Posthumously is promoted to general.


source
www.generals.dk
http://ja.wikipedia.org/wiki/鈴木宗作
.
URL : https://www.valka.cz/Suzuki-Sosaku-t126039#427765Version : 0
MOD