Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

392. bombardovací skupina (těžká) [1943-1945]

392nd Bombardment Group (Heavy)

     
Název:
Name:
392. bombardovací skupina (těžká)
Originální název:
Original Name:
392nd Bombardment Group (Heavy)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.01.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
13.09.1945
Nástupce:
Successor:
392. bombardovací skupina (velmi těžká)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
26.01.1943-01.03.1943 Tucson, Davis-Monthan Field
01.03.1943-18.04.1943 El Paso, Biggs Field
18.04.1943-18.07.1943 Alamogordo, Alamogordo Army Airfield
18.07.1943-DD.07.1943 -
DD.07.1943-15.06.1945 Wendling, US Army Air Force Station 118
15.06.1945-25.06.1945 -
25.06.1945-13.09.1945 North Charleston, Charleston Army Airfield

Velitel:
Commander:
26.01.1943-21.06.1944 Rendle, Irvine A. (Colonel)
21.06.1944-27.05.1945 Johnson, Lorin L. (Colonel)
27.05.1945-13.09.1945 Gilbert, Lawrence G. (Lieutenant Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/392-bombardovaci-skupina-tezka-1943-1945-t3850#494853Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vytvořena jako 392nd Bombardment Group (Heavy) 15.1.1943
Aktivována 26.1.1943
Poslední bojovou akci vykonala 25.4.1945
Navrátila se zpět do USA v červnu 1945
Deaktivována 13.9.1945
Přetvořena na 392nd Bombardment Group (Very Heavy)
Převedena do rezervy
Aktivována 30.7.1947
Přetvořena na 392nd Bombardment Group (Light) v červnu 1949
Deaktivována 10.11.1949

SQUARDRONY
576th - 1943 - 1945; 1947 - 1949
577th - 1943 - 1945; 1947 - 1949
578th - 1943 - 1945; 1947 - 1949
579th - 1944 - 1945; 1947 - 1949

STATIONS
30.07.1947-12.02.1948 Bossier City, Barksdale Field
13.02.1948-10.11.1949 Bossier City, Barksdale AFB

CAMPAIGNS
Air Offensive, Europe
Normandy
Northern France
Rhineland
Ardennes-Alsace
Central Europe

DECORATIONS
Distinguished Unit Citation - Gotha, Germany, 24.2.1944

INSIGNE
None

Kódy jednotlivých squadron
576 - CI
577 - DC
578 - EC
579 - GC

Volací znak
D

Používaný letoun
B-24
URL : https://www.valka.cz/392-bombardovaci-skupina-tezka-1943-1945-t3850#10553Version : 0