Main Menu
User Menu

Military history website

3. brigádní bojový tým 1. jezdecké divize [2005- ]

3rd Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division

3rd Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division (3rd ABCT, 1st CD / Grey Wolf)

     
Název:
Name:
3. brigádní bojový tým 1. jezdecké divize
Originální název:
Original Name:
3rd Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.10.2005
Předchůdce:
Predecessor:
3. brigáda 1. jezdecké divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
history.army.mil
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/3-brigadni-bojovy-tym-1-jezdecke-divize-2005-t229103#636537Version : 0
MOD


Kolóna tankov M1A2C z 3. eskadrony / 8. jazdecký pluk 3.brigádneho bojového tímu (Grey Wolf) 1. jazdeckej divízie, Fort Hood, 21.07.2020.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/687451
URL : https://www.valka.cz/3-brigadni-bojovy-tym-1-jezdecke-divize-2005-t229103#687452Version : 0
MOD