3. horská divize [1938-1945]

3rd Mountain Division
3. Gebirgs-Division
     
Název:
Name:
3. horská divize 3rd Mountain Division
Originální název:
Original Name:
3. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1938
Předchůdce:
Predecessor:
5. divize & 7. divise 6th Division & 7th Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1938-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.10.1939 XVIII. armádní sbor
DD.10.1939-DD.12.1939 6. armáda
DD.12.1939-DD.03.1940 16. armáda
DD.03.1940-DD.09.1940 Skupina XXI
DD.09.1940-DD.12.1941 Horský armádní sbor Norsko
DD.12.1941-DD.01.1942 Armáda Norsko
DD.01.1942-DD.05.1942 Velitelství záložního vojska
DD.05.1942-DD.09.1942 ?
DD.09.1942-DD.10.1942 Armáda Norsko
DD.10.1942-DD.11.1942 11. armáda
DD.11.1942-DD.12.1942 II. polní sbor letectva
DD.12.1942-DD.03.1943 Skupina armád Don
DD.03.1943-DD.04.1943 XXX. armádní sbor
DD.04.1943-DD.06.1943 Miethův sbor ke zvláštnímu použití
DD.06.1943-DD.03.1944 IV. armádní sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 XXIX. armádní sbor
DD.04.1944-DD.06.1944 XXX. armádní sbor
DD.06.1944-DD.10.1944 XVII. armádní sbor
DD.10.1944-DD.11.1944 IX. sbor (maďarský)
DD.11.1944-DD.01.1945 XXIX. armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 XVII. armádní sbor
DD.02.1945-08.05.1945 XXXIX. tankový sbor
01.04.1938-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.10.1939 XVIII Army Corps
DD.10.1939-DD.12.1939 6th Army
DD.12.1939-DD.03.1940 16th Army
DD.03.1940-DD.09.1940 XXI Group
DD.09.1940-DD.12.1941 Mountain Army Corps Norway
DD.12.1941-DD.01.1942 Army Norway
DD.01.1942-DD.05.1942 Replacement Army Command
DD.05.1942-DD.09.1942 ?
DD.09.1942-DD.10.1942 Army Norway
DD.10.1942-DD.11.1942 11th Army
DD.11.1942-DD.12.1942 II Air Force Field Corps
DD.12.1942-DD.03.1943 Army Group Don
DD.03.1943-DD.04.1943 XXX Army Corps
DD.04.1943-DD.06.1943 Special Purpose Corps Mieth
DD.06.1943-DD.03.1944 IV Army Corps
DD.03.1944-DD.04.1944 XXIX Army Corps
DD.04.1944-DD.06.1944 XXX Army Corps
DD.06.1944-DD.10.1944 XVII Army Corps
DD.10.1944-DD.11.1944 IX Corps (Hungarian)
DD.11.1944-DD.01.1945 XXIX Army Corps
DD.01.1945-DD.02.1945 XVII Army Corps
DD.02.1945-08.05.1945 XXXIX Tank Corps
Dislokace:
Deployed:
01.04.1938-DD.MM.RRRR Graz, ? /
DD.08.1939-DD.09.1939 ?, ? /

Velitel:
Commander:
01.04.1938-14.06.1940 Dietl, Eduard (Generalleutnant)
14.06.1940-23.10.1940 Ringel, Julius (Generalleutnant)
23.10.1940-08.08.1943 Kreysing, Hans (Generalleutnant)
08.08.1943-10.08.1943 Mönch, Hans (Oberst)
10.08.1943-26.08.1943 Picker, Egbert (Generalleutnant)
26.08.1943-10.09.1943 Rasp, Siegfried (Generalmajor)
10.09.1943-29.09.1943 Picker, Egbert (Generalleutnant)
29.09.1943-03.07.1944 Wittmann, August (Generalleutnant)
09.07.1944-08.05.1945 Klatt, Paul (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.03.1939-25.09.1940 Bader, Robert (Oberstleutnant)
25.09.1940-15.06.1943 Michael, Gerhard (Oberstleutnant)
15.06.1943-20.12.1944 Eimannsberger, Ludwig von (Oberstleutnant)
25.12.1944-08.05.1945 Hartmann, Alfred (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
-
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
de.wikipedia.org
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.axishistory.com

URL : https://www.valka.cz/3-horska-divize-1938-1945-t239#405283 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1939Divizní jednotky 68 Division Units 68 Divisions-Einheit 68
průzkumný oddíl 12 3. horské divize Reconnaissance Section 12 of 3rd Mountain Dvision Aufklärungs-Abteilung 12 der 3. Gebirgs-Division
horský protitankový oddíl 48 Mountain Anti-tank Section 48 Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 48
horský ženijní prapor 83 Mountain Pioneer Battalion 83 Gebirgs-Pionier-Bataillon 83
horský polní doplňovací prapor 68 Mountain Field Replacement Battalion 68 Gebirgs-Felderstatz-Bataillon 68
horský spojovací oddíl 68 Mountain Signal Section 68 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68
horské divizní podpůrné jednotky 68 Mountain Division Supply Units 68 Gebirgs-Divisions-Nachschubführer 68
horský prapor se soumary 68 Mountain Carrier Battalion 68 Gebirgs-Träger-Bataillon 68
administrativní služba 68 Administrative Service 68 Verwaltungsdienste 68
horský zdravotnický oddíl 43 Mountain Medical Section 43 Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43
1942Divizní jednotky 68 Division Units 68 Divisions-Einheit 68
cyklistický prapor 68 Bicycling Battalion 68 Radfahr-Bataillon 68
horský ženijní prapor 83 Mountain Pioneer Battalion 83 Gebirgs-Pionier-Bataillon 83
horský polní doplňovací prapor 68 Mountain Field Replacement Battalion 68 Gebirgs-Felderstatz-Bataillon 68
horský protitankový oddíl 48 Mountain Anti-tank Section 48 Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 48
horský protitankový oddíl 95 Mountain Anti-tank Section 95 Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95
horský spojovací oddíl 68 Mountain Signal Section 68 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68
velitelství horských podpůrných jednotek 68 Commander of Mountain Division Supply Troop 68 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschub-Truppen 68
horský prapor se soumary 68 Mountain Carrier Battalion 68 Gebirgs-Träger-Bataillon 68
administrativní služba 68 Administrative Service 68 Verwaltungsdienste 68
horský zdravotnický oddíl 43 Mountain Medical Section 43 Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43
1944Divizní jednotky 68 Division Units 68 Divisions-Einheit 68
průzkumný oddíl 83 Reconnaissance Section 83 Aufklärungs-Abteilung 83
horský protitankový oddíl 95 Mountain Anti-tank Section 95 Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95
horský ženijní prapor 83 Mountain Pioneer Battalion 83 Gebirgs-Pionier-Bataillon 83
polní doplňovací prapor 112 Field Replacement Battalion 112 Felderstatz-Bataillon 112
horský spojovací oddíl 68 Mountain Signal Section 68 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68
velitelství horských podpůrných jednotek 68 Commander of Mountain Division Supply Troop 68 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschub-Truppen 68
horský prapor se soumary 68 Mountain Carrier Battalion 68 Gebirgs-Träger-Bataillon 68
administrativní služba 68 Administrative Service 68 Verwaltungsdienste 68
horský zdravotnický oddíl 43 Mountain Medical Section 43 Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/3-horska-divize-1938-1945-t239#405292 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3. horská divize byla další formací převzatou z rakouské armády roku 1938 a zařazena do stavu německé armády. 5. a 7. rakouská divize byly sloučeny a staly se 3. horskou divizí. Při mobilizaci 26. 8. 1939 se 3. divize skládala z následujících jednotek:
138. pluk horských myslivců posádkou v Leobenu,
139. pluk v Klagenfurtu
112. pluk horského dělostřelectva ve Štýrském Hradci.3. divize byla vybrána, aby vytvořila svazek k útoku na norský železnorudný přístav v Narviku, než se však pluk nalodil, byla téměř polovina vojáků každé roty zanechána doma. Tito vojáci později vytvořili 141. pluk horských myslivců, který byl přidělen k 6. horské divizi. Mezi jednotkami došlo v té době i k dalším přesunům a znovu pak v 11/ 1940. Když byla 3. divize stažena z Finska, zůstaly na severu 139. pluk a jeden oddíl dělostřeleckého pluku, které se staly Heerestruppen. V průběhu let početní stav divize kolísal.


Na začátku války roku 1939 sloužila divize u XVIII. horského sboru ve skupině armád "Jih". Z Polska se později přesunula do pohoří Eifel na západní frontě. V 03/ 1940 byla 3. divize přemístěna z Hunsrücku do severního německa, odkud 139. pluk odplul k Narviku. Po tvrdých bojích o tento přístav byla 3. divize reorganizována a přesunuta nejprve do severního Norska a později do Finska, do oblasti proti Murmaňsku. Po krátkém odpočinku a znovuzformování v Německu se vrátila opět nakrátko do Norska a potom byla přesunuta do Revalu a na další úseky východní fronty. počátkem jara roku 1944 byla divize na jižní Ukrajině u 6. armády, potom do října tohoto roku u maďarského 9. sboru (německá 8. armáda), který bojoval v Maďarsku. Pod tlakem Rudé armády ustoupila divize na Slovensko, kde přešla pod 1. tankovou armádu a koncem války sloužila u XXXXIX. horského sboru v Horním Slezku. Spolu se zbytky této armády byla zajata sovětskými vojsky.Polské tažení

Plán - ke krytí rozšiřující se mezery mezi 1. a 2. horskou divizí nasazeny části 3. divize s úkolem držet frontu. postup byl tak rychlý že toho nebylo zapotřebí a tak se přesunula na levé křídlo XVIII sboru k ochraně před útoky z prostoru od řeky Bug.


Norské tažení

139. pluk se vylodil u Narviku. Vylodění a obsazení města proběhlo beze ztrát. Po bitvách ve fjordu byly posádky potopených torpédoborců zařazeny do obrany a obrana posílena o děla z potopených lodí.
13.4. 40 byla vyslána podél železniční trati do Švédska jedna rota s improvizovaným obrněným vlakem, která se střetla s norským praporem. Byl dobyt most i Bjornfellský tunel. Norská jednotka byla zatlačena do Švédska.
Po vylodění 24. britské brigády a jejím spojení s 6. norskou divizí následovaly už jenom obranné boje. Německý perimetr byl zatlačován neustále zpět. Spojenci posíleni dvěma prapory francouzské cizinecké legie a polskými horskými myslivci 27.5.40.
23., 24., 25. 5. seskočily na padácích posily parašutistů a též dvě roty 137. horského pluku.
8.6. 40 boje skončily.
URL : https://www.valka.cz/3-horska-divize-1938-1945-t239#1051 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Operace - Polsko - 09.1939
3 Dywizja Górska:
dowódca dywizji – gen. mjr Eduard Dietl,
dowódca 138 Pułk Strzelców Górskich – płk Wilhelm Weiss,
dowódca 139 Pułku Strzelców Górskich – płk Alois Windisch,
dowódca 112 Pułku Artylerii Górskiej – płk Eugen Meindl


Franz Kurowski, Generaloberst Eduard Dietl: Deutscher Heerführer am Polarkreis, wyd. 1990
Roland Kaltenegger; Die deutsche Gebirgstruppe 1935-1945, wyd. 2000
URL : https://www.valka.cz/3-horska-divize-1938-1945-t239#215371 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vznikla 1.4.1938 v Gracu po anšlusu Rakúska zlúčením 5. a 7. divízie rakúskej armády (Bundesheeres) a začlenením do nemeckého Wehrmachtu. Zúčastnila sa poľského ťaženia a
od 10. novembra 1940 bola medzi inváznymi jednotkami v Nórsku. V máji 1940 horský peší pluk 139 a I. oddiel horského delostreleckého pluku 112 boli preradené do novo sa
formujúcej 6. horskej divízie.
V lete 1940 v Nemecku bola divízia preformovaná, vrátila sa späť do Nórska. V júni 1941 bola presunutá v rámci plánu Barbarosa cez Fínsko do Murmanska. Zúčastnila sa tiež bojov
pri Stalingrade.
V roku 1943 jej organizácia prešla niektorými zmenami v delostreleckom pluku. V roku 1944 bol prieskumný oddiel 95 preformovaný na „Nórsky“ prieskumný oddiel 95. Divízia
viedla obranná boje vo východnej Ukrajine a v októbri operovala v Maďarsku.
Na Slovensko divízia prišla z Východných Karpát cez Maďarsko v novembri 1944. Bola súčasťou IX. (maďarského) armádneho zboru 8. armády skupiny armád Juh, na Slovensku
bola súčasťou XXIX. armádneho zboru 8. armády. V januári 1945 prešla do XVII. armádneho zboru 1. tankovej armády skupiny armád „A“.


V čase svojho vzniku divízia bola zložená z :
-Plukov horských strelcov 138, 139
-Pluku horského delostrelectva 112
-Prieskumného oddielu 112
-Protitankového oddielu 48
-Práporu horských ženistov 83
-Divízna podporná jednotka 68


Od roku 1942 do jej organizácie patrili:
-Pluky horských strelcov 138, 144
-Pluk horského delostrelectva 112
-Cyklistický oddiel 95
-Oddiel stíhačov tankov 95
-Prápor horských ženistov 83
-Divízna podporná jednotka 68


Velitelia 3. horskej divízie:
1938-1940 genpor. Eduard Dietl
1940-1943 genpor. Hans Kreysing
1943-1944 genpor. August Wittmann
1945 genpor. Paul Klatt (06.12.1896 - 03.07.1973)


Koncom decembra 1944 jednotky Červenej armády V Maďarsku dosiahli slovenskú hranicu. Aby sa zabránilo ďalšiemu prenikaniu protivníka, na začiatku januára 1945 bol na
juhu Slovenska vytvorený nový nemecký front, ktorý prebiehal severovýchodne od Rimavskej Soboty.
3.hd po úporných bojoch spojených s veľkými stratami v Maďarsku v priestore Nyiregyhaza – Miskolc bola zatlačená cez Putnok do Slovenského Rudohoria. Od začiatku
januára bola dislokovaná v priestore Batka – Tornaľa, 20 km východne Rimavská Sobota. Tu museli jednotky divízie odolávať sústavným tvrdým útokom Červenej armády.
V priebehu bojov medzi 14. a 21. januárom 1945 musel byť priestor KALOCSA opustený. Partizánske skupiny po nociach prepadávali zásobovacie transporty, zaminovávali
cesty a vyhadzovali do vzduchu mosty.
3. hd, aby nebola odrezaná od hlavných síl, sa medzi 22. a 27. januárom 1945 musela stiahnuť cez Ratkovú, Jelšavu a Dobšinú na obrannú líniu na rieke Hron pri Brezno, ktorá
prebiehala severojužným smerom. 1.prápor 138. pluku, ktorý mal zabezpečovať styk s pravým susedom, bol 29.1.1945 pri presune do obce Krám, 6 km j. Brezno, v neprehľadnej úzkej bočnej doline Hrona napadnutý partizánmi a mal veľké straty.
Do 9. februára 1945 bojovala divízia v údolí rieky Hron. V ďalšom bola vystriedaná a premiestnená cez B. Bystricu – Zvolen – Kremnicu – Martin do Ružomberka. Koncom
februára bola vystriedaná (320.V.G.D.), cez zasnežené priesmyky západne od Žiliny presunutá do Beskýd, kde zaujala nové postavenie v priestore Jablunkov – Skoczow – Czarna Woda, ktoré sa im podarilo držať do začiatku apríla. Keď protivník zahájil postup v smere Graz – Viedeň – Brno, začala 4. apríla 1945 divízia opäť ustupovať na čiaru rieky Olše pri Tešíne. V priebehu ďalších ústupových bojov v priestore Fryšták, Těšín a Frýdek na začiatku mája 1945 sa divízia pokúsila prebiť na západ cez Příbor, Nový Jičín, Hranice na Moravě a Olomouc.
Po čiastočnom obsadení Olomouca protivníkom 7.5. bol 1.prápor 138. pluku a jedna rota
83. ženijného práporu podriadená veliteľovi opevneného priestoru (festungs-kommandanten).
Podarilo sa dobyť južnú časť mesta a zabezpečiť tak ústup 4. hd. Potom sa divízii podarilo stiahnuť na západ v smere Velké Meziříčí a Havlíčkův Brod.
Do kapitulácie (8.5.1945) a ukončenia bojov (10.5.) sa len málo príslušníkom divízie podarilo dosiahnuť americké línie.


Zdroj:
http://www.liponet.sk/obv_szpb/Boje/V.pdf
URL : https://www.valka.cz/3-horska-divize-1938-1945-t239#398250 Version : 0
Under martial denníka 18.army (CHA) 1.colors 138. mountain regiment, together with the 83. mountain ženijným práporom stronger koncom marc defenses on čiare Trstená - Námestovo. Ich another movement, respectively. or sa attended the retreat the battle or boli after prelomení front premiestnení to Ostrava nie is simmilar spomínaný..
URL : https://www.valka.cz/3-horska-divize-1938-1945-t239#450667 Version : 0
3. mountain divízia sa koncom August 1939 presunula on územie Slovak republic to priestoru west of the High Tatras, odkiaľ started fighting pôsobenie in attack on Poľsko in septembri 1939. Home the role of divízie bolo viesť main strike (in cooperation with the 2. tank divízíou and 4. ľahkou divíziou) on the smere Rabka - Krakow and súčasne kryť right side 14. army.

Source: Baka, Igor: the Slovak republic and the nazi agresia against Poľsku; the military history institute in Bratislava 2006
.
URL : https://www.valka.cz/3-horska-divize-1938-1945-t239#517937 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more