Main Menu
User Menu

Military history website

4. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

4. Feldartillerie -Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4.Feldartillerie-Brigade
4. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Bromberg


Podriadené jednotky:2. Pommersches Feld-Artillerie-Regiment Nr.17
Pluk poľného delostrelectva (2. pomoranský) č. 17


Hinterpommersches Feld-Artillerie-Regiment Nr.53
Pluk poľného delostrelectva(zadnopomoranský) č. 53


Nadradené stupne:


1914


1. Armee - 1. armáda
II. Armee-Korps - II. armádny zbor
4.Division - 4. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


https://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/4-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65201#232253Version : 0
MOD