Main Menu
User Menu

Military history website

426. letecká skupina [1994-2001]

426th Air Group

426-я авиационная группа

     
Název:
Name:
426. letecká skupina
Originální název:
Original Name:
426-я авиационная группа
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.09.1994
Předchůdce:
Predecessor:
472. stíhací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.2001
Nástupce:
Successor:
3624. letecká základna
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.09.1994-30.06.2001 102. vojenská základna
Dislokace:
Deployed:
29.09.1994-30.06.2001 Jerevan, Letiště Erebuni

Velitel:
Commander:
29.09.1994-DD.MM.RRRR Valejev, Rais (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Časopis Взлёт, 2015 № 01-02, strana 29
https://military.wikireading.ru/53449
https://old.redstar.ru/2004/05/22_05/2_02.html
URL : https://www.valka.cz/426-letecka-skupina-1994-2001-t235754#651803Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

426. letecká skupina bola vytvborená na základe rozhodnutia Náčelníka Generálneho štábu Ozbroejných sil Ruskej federácie k 29.09.1994 reorganizáciou a redislokáciou 472. stíhacieho leteckého pluku Moskovského okruhu PVO (Московский округ ПВО) dislokovanom v meste Kursk. Skupina bola predurčená na obranu jednotiek a objektov 102. vojenskej základne dislokovanej v Arménsku. Pluk bol v tej dobe vyzbrojený stíhacími lietadlami MiG-23P a MiG-23UB. Redislokácia sa začala 28.10.1994 presunom prvej skupiny špecialistov na letisko Erebuni, ktorí začali pripravovať priestory pre bojové lietadlá.

Prvé bojové lietadlá sa z Kurska presunuli začiatkom decembra 1994. Išlo o 4 lietadlá MiG-23P a dve MiG-23UB (niektoré zdroje udávajú 5 lietadiel MiG-23P a jedno MiG-23UB). Bojovú pripravenosť dosiahla jednotka už 17.12.1994 s počtom 79 osôb.

V novembri 1998 sa začalo s prezbrojovaním skupiny. Šesticu MiG-23 postupne nahradilo 18 lietadiel MiG-29 (16 vo verzii 9-13 a dve cvično-bojové 9-51). Súbežne s prezbrojením došlo k rozšíreniu skupiny o 520. letecké veliteľstvo (520-я авиационная комендатура). Prvých 5 lietadiel MiG-29 (4 x 9-13 a 1 x 9-51) prevzala skupina 15.12.1998 na letisku Zernograd (Зерноград) a nasleujúci deň lietadlá s medzipristátim v Rostove na Done prileteli ma Erebuni.
Prvé cvičné lety na nových lietadlách začala skupina vykonávať už 24.12.1998 a od 12.02.1999 bola dvojica MiG-29 zaradená do hotovostného systému PVO Spoločenstva nezávislých štátov.

Druhá skupina MiG-29 (4 x 9-13 a 1 x 9-51) bola prevzatá na letisku Zernograd 26.02.1999. Zvyšných 8 lietadiel prevzala skupina z letiska Millerovo v júli a októbri 1999. Počas celého roka 1999 prebiehal intenzívny výcvvik pilotov skupiny zameraný na zvládnutie lietadiel 4. generácie a po jeho ukončení boli stávajúce MiG-23P a MiG-23UB skupiny vyradené a priamo na letisku rozobrané a zlikvidované.

Skupina zanikla k 30.06.2001, keď bola spolu s 520. leteckým veliteľtsvom reorganizovaná na 3624. leteckú základňu

Zdroj:https://military.wikireading.ru/53449
www.rulit.me
URL : https://www.valka.cz/426-letecka-skupina-1994-2001-t235754#651817Version : 0
MOD