Main Menu
User Menu

Military history website

48. letecká peruť [1917-1918]

48th Aero Squadron

     
Název:
Name:
48. letecká peruť
Originální název:
Original Name:
48th Aero Squadron
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.08.1917
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.02.1918
Nástupce:
Successor:
435. letecká peruť
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
04.18.1917-DD.10.1917 San Antonio, Kelly Field
DD.11.1917-31.01.1918 Issoudun, Issoudun Aerodrome
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.1stfighter.org
http://www.48thfs.org
URL : https://www.valka.cz/48-letecka-perut-1917-1918-t68537#486016Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

48th Aero Squadron48. letecká peruť (48th Aero Squadron) vzniká na základni Kelly Field v Texase 04.08.1917. Na rozdiel od iných leteckých jednotiek, ktoré vznikli z dobrovoľníkov, táto jednotka vznikla premiestnením príslušníkov mužstva z iných, už vytvorených jednotiek. 13.10.1917 jednotka dorazila do Hoboken, kde sa nalodila na USS Imperator na presun do Francúzska. V Le Havre sa vylodila 02.11.1917. Následne bola zaradená k 3rd Aviation Construction Centre v Issoudun, kde sa 01.02.1918 letka premenovala na 435th Aero Construction Squadron. Jej úlohou sa stala výstavba, údržba a opravy letísk v pôsobnosti amerických jednotiek.


Zdroj: http://www.1stfighter.org
http://www.48thfs.org
URL : https://www.valka.cz/48-letecka-perut-1917-1918-t68537#240156Version : 0
MOD