IV. prapor /středních tanků/ pluku útočné vozby 2 [1936-1937]

4th Battalion /Medium Tanks/ of the 2nd Armoured Regiment

     
Název:
Name:
IV. prapor /středních tanků/ pluku útočné vozby 2 4th Battalion /Medium Tanks/ of the 2nd Armoured Regiment
Originální název:
Original Name:
IV. prapor /středních tanků/ pluku útočné vozby 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
III. prapor /středních tanků/ pluku útočné vozby 2 3rd Battalion /Medium Tanks/ of the 2nd Armoured Regiment/
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1937
Nástupce:
Successor:
III. prapor /středních tanků/ pluku útočné vozby 2 3rd Battalion /Medium Tanks/ of the 2nd Armoured Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-01.10.1937 Pluk útočné vozby 2 01.10.1936-01.10.1937 2nd Armoured Regiment
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-01.10.1937 Vyškov, Kasárny Jana Žižky z Trocnova

Velitel:
Commander:
01.10.1936-21.12.1936 Bachna, František (štábní kapitán pěchoty)
21.12.1936-07.02.1937 Bachna, František (major pěchoty)
07.02.1937-24.09.1937 Šnejdárek, František (podplukovník pěchoty)
24.09.1937-01.10.1937 Preininger, Ladislav (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby 2 (1935-1939). In: Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov, řada C, číslo 2. Vyškov, VVŠ PV 1992, s. 93-105.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/IV-prapor-strednich-tanku-pluku-utocne-vozby-2-1936-1937-t68806#241497 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more