Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

4. horská divize [1940-1945]

4th Mountain Division

4. Gebirgs-Division

     
Název:
Name:
4. horská divize
Originální název:
Original Name:
4. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.10.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.10.1940-DD.11.1940 ve výstavbě
DD.11.1940-DD.02.1941 XVIII. horský armádní sbor
DD.02.1941-DD.04.1941 LV. armádní sbor
DD.04.1941-DD.05.1941 12. armáda
DD.05.1941-DD.07.1941 XI. armádní sbor
DD.07.1941-DD.04.1943 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.04.1943-DD.06.1943 Wetzelova skupina
DD.06.1943-DD.07.1943 V. armádní sbor
DD.07.1943-DD.07.1943 Allmendingerova skupina
DD.07.1943-DD.10.1943 V. armádní sbor
DD.10.1943-DD.01.1944 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 XXXXIV. armádní sbor
DD.02.1944-DD.03.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 VII. armádní sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 LII. armádní sbor
DD.05.1944-DD.06.1944 XXXX. tankový sbor
DD.06.1944-DD.08.1944 LII. armádní sbor
DD.08.1944-DD.10.1944 LVII. tankový sbor
DD.10.1944-DD.11.1944 XXIX. armádní sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 Wöhlerova armádní skupina
DD.12.1944-DD.01.1945 V. sbor (maďarský)
DD.01.1945-DD.02.1945 XVII. armádní sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.04.1945-DD.05.1945 LIX. armádní sbor
DD.05.1945-08.05.1945 XXXXIX. horský armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
23.10.1940-DD.MM.RRRR Stetten am kalten Markt, Vojenský výcvikový prostor Heuberg /

Velitel:
Commander:
23.10.1940-01.10.1941 Eglseer, Karl (Generalleutnant)
01.10.1941-DD.11.1941 Wintergerst, Karl (Oberst)
DD.11.1941-22.10.1942 Eglseer, Karl (Generalleutnant)
23.10.1942-12.08.1943 Kreß, Hermann (Generalleutnant)
13.08.1943-06.06.1944 Braun, Julius (Generalleutnant)
06.06.1944-01.07.1944 Jank, Karl (Oberst)
01.07.1944-23.02.1945 Breith, Friedrich (Generalleutnant)
23.02.1945-06.04.1945 Bader, Robert (Oberst)
06.04.1945-06.05.1945 Breith, Friedrich (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.10.1940-20.04.1943 Schaefer, Otto (Oberstleutnant)
21.04.1943-30.05.1944 Kreuzes, Eduard (Oberstleutnant)
31.05.1944-DD.08.1944 Hessel, Hans (Oberstleutnant)
DD.08.1944-DD.01.1945 Brandner, Johann (Major)
DD.01.1945-09.05.1945 Gornbarth, Albrecht (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.10.1940-09.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 94
25.10.1940-09.05.1945 Pluk horských myslivců 13
25.10.1940-09.05.1945 Pluk horských myslivců 91
07.11.1940-08.05.1945 Horský oddíl stíhačů tanků 94
10.11.1940-03.10.1942 Průzkumný oddíl 94
18.03.1941-DD.09.1943 Polní náhradní prapor 94
03.10.1942-01.05.1943 Cyklistický oddíl 94
01.05.1943-08.05.1945 Průzkumný oddíl 94
DD.09.1943-DD.08.1944 Prapor horských myslivců 94
DD.08.1944-08.05.1945 Polní náhradní prapor 94

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/

URL : https://www.valka.cz/4-horska-divize-1940-1945-t240#405362Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1943Divizní jednotky 94 Division Units 94 Divisions-Einheit 94
horský protitankový oddíl 94 Mountain Anti-tank Section 94 Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 94
horský ženijní prapor 94 Mountain Pioneer Battalion 94 Gebirgs-Pionier-Bataillon 94
průzkumný oddíl 94 Reconnaissance Section 94 Aufklärungs-Abteilung 94
horský spojovací oddíl 94 Mountain Signal Section 94 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 94
prapor horské pěchoty 94 Mountain Infantry Battalion 94 Gebirgsjäger-Bataillon 94
polní doplňovací prapor 94 Field Replacement Battalion 94 Felderstatz-Bataillon 94
velitelství horských podpůrných jednotek 94 Commander of Mountain Division Supply Troop 94 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 94
horský prapor se soumary 94 Mountain Carrier Battalion 94 Gebirgs-Träger-Bataillon 94
administrativní služba 94 Administrative Service 94 Verwaltungsdienste 94
zdravotnická služba 94 Medical Service 94 Sanitätsdienste 94

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/4-horska-divize-1940-1945-t240#405366Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V létě roku 1940, po vítězném tažení ve Francii, bylo rozhodnuto nepokračovat ve formování nových jednotek a naopak demobilizovat některé ročníky. Návrh na zřízení 4. horské divize nebyl proto realizován. Jediný pluk horských myslivců, který byl utvořen, 143., byl převelen k 6. horské divizi.
URL : https://www.valka.cz/4-horska-divize-1940-1945-t240#1048Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nový pokus byl učiněn 23. 10. 1940 a tentokrát byly k idspozici pluky, které se staly přebytečnými u 25. a 27. pěší divize. Při přestavbě na motorizované či tankové divize přebýval u bývalých pěších divizí vždy jeden pluk. Tak se stalo, že 13. pluk horských myslivců byl původně pěší pluk, který byl nadbytečný u 25. pěší divize, umístěný v Ludwigsburbu. 91. pluk horských myslivců byl původně 91. pěší pluk 27. pěší divize z Kemptenu. Dělostřelecký komponent 4. horské divize byl vytvořen vždy jedním oddílem od původní divize, které se staly 94. plukem horského dělostřelectva.
URL : https://www.valka.cz/4-horska-divize-1940-1945-t240#1049Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Od zřízení v 10/ 1940 do 03/ 1941 zůstává 4. divize ve výcvikovém prostoru Heuburg, v dubnu vak byla přeložena ke 12. armádě v Bulharsku, odkud byla nasazena do tažení proti Jugoslávii. Do další akce byla nasazena v Rusku, kde byla ve stavu 17. armády skupiny armád "Jih". V té době se jako součást XXXXIX. horského sboru účastnila obkličovacích bitev u Umaně, a konec roku ji zastihl na řece Mius, kde zůstala až do konce 07/ 1942. V německé letní ofenzivě roku 1942 útočila 4. horská divize společně s 1. divizí na Kavkaz, po rozkaze k ústupu se stáhla na Krym. Divize sloužila nadále na východní frontě, přestože její přidělení ke sborům a armádám se často měnilo. Koncem 10/ 1944, jako součást XXIX. armádního sboru 8. armády, ustoupila divize přes Karpaty do Maďarska. V 01/ 1945 bojovala jako součást 1. tankové armády v tatrách na Slovensku a s ní také padla do sovětského zajetí 9. 5.1945 západně od Olomouce.
URL : https://www.valka.cz/4-horska-divize-1940-1945-t240#1050Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zloženie 4.Gebirgs-Division
13. Pluk horských strelcov (Gebirgsjäger-Regiment)
91. Pluk horských strelcov (Gebirgsjäger-Regiment)
94. Prieskumný prápor (Aufklärungs-Bataillon - mot)
94. Pluk delostrelectva (Gebirgs-Artillerie-Regiment)
94. Náhradný prápor (Feldersatz-Bataillon)
94. Ženijný prápor (Pionier-Bataillon)
94. Spojovací prápor (Nachrichten-Bataillon)
4. horská divize [1940-1945] - General der Gebirgstruppen Karl Eglseer

General der Gebirgstruppen Karl Eglseer
4. horská divize [1940-1945] - Generalleutnant Hermann Kreß zabitý 11.augusta 1943 sovietskym sniperom pri Novorossijsku

Generalleutnant Hermann Kreß zabitý 11.augusta 1943 sovietskym sniperom pri Novorossijsku
4. horská divize [1940-1945] - Generalleutnant Julius Braun

Generalleutnant Julius Braun
4. horská divize [1940-1945] - Generalleutnant Karl Jank

Generalleutnant Karl Jank
4. horská divize [1940-1945] - Generalleutnant Friedrich Breith

Generalleutnant Friedrich Breith
4. horská divize [1940-1945] - Generalmajor Robert Bader

Generalmajor Robert Bader
URL : https://www.valka.cz/4-horska-divize-1940-1945-t240#360926Version : 0