5. vilenská pěší divize [1941-1943]

5 Wileńska Dywizja Piechoty

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5 Dywizja Piechoty / 5. pěší divize


Pěší divize Polské armády v Sovětskému svazu [1941-1942]
URL : https://www.valka.cz/5-vilenska-pesi-divize-1941-1943-t68781#241318 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název:
Name:
5. pěší divize 5th Infantry Division
Originální název:
Original Name:
5 Wileńska Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1941
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
XX.03.1943
Nástupce:
Successor:
5. pěší brigáda 5th Infantry Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Dislokace:
Deployed:
15.09.1941-XX.03.1942 Tatiščevo

Velitel:
Commander:
15.09.1941-XX.03.1943 Mieczyslaw Spiechowicz-Boruta
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
15.09.1941-XX.03.1942 13. pěší pluk
15.09.1941-XX.03.1942 14. pěší pluk
15.09.1941-XX.03.1942 15. pěší pluk
15.09.1941-XX.03.1942 5. lehký dělostřelecký pluk
15.09.1941-XX.03.1942 13th Infantry Regiment
15.09.1941-XX.03.1942 14th Infantry Regiment
15.09.1941-XX.03.1942 15th Infantry Regiment
15.09.1941-XX.03.1942 5th Light Artrillery Regiment
Čestný název:
Honorary Name:
15.09.1941-XX.03.1942 Wileńska
15.09.1941-XX.03.1942 Wileńska
Vyznamenání:
Decorations:
XX.XX.XXXX
Zdroje:
Sources:
Witold Biegański: Wojsko Polskie : krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej. 5, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie : formowanie, działania bojowe, organizacja, metryki dywizji i brygad. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967.
URL : https://www.valka.cz/5-vilenska-pesi-divize-1941-1943-t68781#331570 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more