Main Menu
User Menu

Military history website

5 cm PaK 38 auf Sd.Kfz.231

poľná úprava

Remarkable poľná prestavba SdKfz.231(8-rad) probably from the african bojiska. On provizórnu konštrukciu privarenú to senior pancerovaniu bol mounted a 5 cm anti-tank gun PaK 38 L/60. Viac informácií me are missing..
5 cm PaK 38 auf Sd.Kfz.231  -


URL : https://www.armedconflicts.com/polna-uprava-t40918#157557Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zaujímavé je použitie 88mm Flaku ako pomocný žeriav. Zdá sa, že táto úprava je dielom britských vojsk.


forum.panzer-archiv.de
5 cm PaK 38 auf Sd.Kfz.231  -


URL : https://www.armedconflicts.com/polna-uprava-t40918#215052Version : 0
MOD