Main Menu
User Menu

Military history website

53. strelecká divízia

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. 2. 1919 - z 2. okruhu pohraničnej ochrany bola sformovaná 2. pohraničná divízia
21. 8. 1919 - premenovaná na 53. pohraničnú divíziu
jan. 1920 - premenovaná na 53. streleckú divíziu
dec. 1920 - rozpustená


Operácie:
Do sept. 1919 v rezerve Západného frontu.
Od okt. 1919 - 2. a 3. strelecká brigáda divízie bojujú proti Judeničovým vojskám
Od jan.1920 sústredené v zostave Západného frontu:
- Májová operácia
- Júlová operácia
- Varšavská operácia
Divízia sa dostala (ustúpila?) do Východného Pruska, kde bola internovaná a po návrate do Sov. Ruska bola rozpustená.


Nadriadené jednotky:
-mar.-jún 1919 - Litovsko-bieloruská armáda
-jún-júl 1919 - 16. armáda
-august 1919 - máj 1920 - 15.armáda
-jún-august 1920 - 04. armáda


Náčelníci divízie:
1.2.1919-21.8.1919 - Glasko A. S. (Гласко А.С.)
21.8.1919-1.9.1919 - Baranov S. A. (Баранов С.А.)
1.9.1919-15.5.1920 - Akimov V. I. (Акимов В.И.)
15.5.1920-25.6.1920 - Tarasov-Rodionov A. I. (Тарасов-Родионов А.И.)
25.6.1920-august 1920 - Ščerbakov P. K. (Щербаков П.К.)


Zdroj:
http://rkka.ru/handbook/regsd3.htm[/url]
URL : https://www.valka.cz/53-strelecka-divizia-t66927#236702Version : 0