531. prapor pasivních systémů [2007-2010]

531st Passive Systems Battalion
     
Název:
Name:
531. prapor pasivních systémů 531st Passive Systems Battalion
Originální název:
Original Name:
531. prapor pasivních systémů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2007
Předchůdce:
Predecessor:
531. středisko pasivních systémů 531st Passive Systems Centre
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2010
Nástupce:
Successor:
části útvaru včleněny do 532. praporu elektronického boje sub-units integrated into the 532nd Electronic Warfare Battalion
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2007-31.12.2010 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje
01.10.2007-31.12.2010 53rd Passive Systems and Electronic Warfare Brigade
Dislokace:
Deployed:
01.10.2007-30.09.2009 České Budějovice, letiště
01.10.2009-31.12.2010 Tábor, Kasárna Prokopa Holého

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ( )
DD.MM.RRRR-31.12.2010 Hromek, Jan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.10.2007-31.12.2010 velitelství a štáb
01.10.2007-31.12.2010 Rota Věra A1)
01.10.2007-31.12.2010 Rota Věra B1)
01.10.2007-31.12.2010 Rota technického průzkumu
01.10.2007-31.12.2010 Rota zabezpečení
01.10.2007-31.12.2010 HQ and Staff
01.10.2007-31.12.2010 Věra A Company1)
01.10.2007-31.12.2010 Věra B Company1)
01.10.2007-31.12.2010 Technical Reconnaissance Company
01.10.2007-31.12.2010 Support Company
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)vybaveny radiotechnickým pátračem Věra S/M 1)equipped with Věra S/M passive surveillance system
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.53brigada.cz
URL : https://www.valka.cz/531-prapor-pasivnich-systemu-2007-2010-t65664#394081 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Znak

Zdroj: 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje
URL : https://www.valka.cz/531-prapor-pasivnich-systemu-2007-2010-t65664#234543 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

531. prapor pasivních systémů
VÚ 3072

Vznik: 1. 10. 2007 reorganizací 531. střediska pasivních systémů

Dislokace: České Budějovice

Nadřízený stupeň: 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje


Struktura:
velitelství a štáb
3 bojové roty
rota zabezpečení

Charakteristika:
531. prapor PS je specializovaný, mobilní pozemní útvar praporního typu v sestavě 53. brigády PS a EB určený:
- k provádění skrytého radiotechnického průzkumu vzdušných, pozemních i hladinových cílů protivníka v pásmu 1 - 18GHz s cílem jejich identifikace a určení polohy,
- k poskytování okamžité informace do jednotného obrazu vzdušné a pozemní situace (RAP) a doplňování informací od standardních (aktivních) radiolokačních prostředků pro přehled vzdušné a pozemní situace případného bojiště na území i mimo území ČR,
- k přípravě a vyčlenění jednotky pasivních systémů do GRF NATO.

Technika:
Věra S/M
SDD
KRTP-96 BORAP


Zánik:


Zdroj:
www.army.cz
www.53brigada.cz
http://www.pasivnisystemy.army.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/531-prapor-pasivnich-systemu-2007-2010-t65664#233234 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more