56. střelecká divize [1919-1919]

56th Rifle Division
56. strelecká divízia
56-я стрелковая дивизия (56 сд)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

56-я стрелковая дивизия


28. 4. 1919 - sformovaná v Kyjeve pod názvom 5. ukrajinská strelecká divízia
16. 7. 1919 - premenovaná na 56. streleckú divíziu
29. 10. 1919 - rozpustená


Účasť v bojoch:
apríl - júl 1919 - bojovala proti Denikinovým vojskám vo východnej časti Ukrajiny; od júla v Donskej oblasti (na rieke Choper)
august - september 1919 - stála proti jazdnej Mamontovovej skupine
október 1919 - zaujímala obranu na rieke Don


Nadriadené jednotky:
04.-05. 1919 - 3. Ukrajinská armáda
05.-06. 1919 - 8. armáda
07.-10. 1919 - 9. armáda


Náčelníci divízie:
28.4. 1919-16.10. 1919 - Sluvis M. V. (Слувис М.В.)
16.10 1919-29.10. 1919 - Radeckij (Радецкий)


Zdroj:
http://rkka.ru/handbook/regsd3.htm
URL : https://www.valka.cz/56-strelecka-divize-1919-1919-t66968#236883 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more