Main Menu
User Menu

Military history website

577 Nitro Express 3"

577 Nitro Express 3"

577 N. E. 3", 577 Black Powder Express 3"

577 Nitro Express 3"

     
Název:
Name:
577 Nitro Express 3"
Originální název:
Original Name:
577 Nitro Express 3"
Další názvy:
Other Names:
577 N. E. 3"
577 Black Powder Express 3"
Kategorie:
Category:
náboj puškový
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.RRRR ?
Zbraně:
Weapons:


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
(lehce) kuželovitá nábojnice
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s okrajem
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal
Průměr střely:
Projectile Diameter:
14,83 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
76,20 mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
93,98 mm
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
3) https://naboje.org/node/12452
4) https://en.wikipedia.org/wiki/.577_Nitro_Express
URL : https://www.valka.cz/577-Nitro-Express-3-t126439#632565Version : 0
MOD
577 Black Powder Express 3"

English černoprachý hunting charge from 1872, which survived the transition into the era of smokeless powder. Pictured is the charge marked Nitro laborovaný smokeless dust, whose shot 48.6 g has a muzzle velocity of 625 m/sec. The charge was made by a company Kynoch, Birmingham, England, on the right is the bullet 7,92 x 57. Photo by author.

Source: J. Hýkel, In. Malimánek "Bullets in small arms" Our troops, Prague 1998. Andersen, In. Andresen, T. Stromstad "Cartridge Cases" load your own, Norway, 1995..
URL : https://www.valka.cz/577-Nitro-Express-3-t126439#428686Version : 0