57. střelecká divize [1919-1920]

57th Rifle Division
57. strelecká divízia
57-я стрелковая дивизия (57 сд)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

57-я стрелковая дивизия


19.07.1919 – sformovaná rozkazom vojskám Južného frontu (N 1200) z jednotiek Skupiny vojsk Poltavského smeru
11.11.1920 – rozkazom vojskám Západného frontu (N 2456) bola rozpustená, jej jednotky
boli určené na doplnenie 4. streleckej divízie


Nadriadené jednotky:
07. 1919 – 11. 1919 – 14. armáda
11. 1919 – 02. 1920 – rezerva Južného a Juhozápadného frontu
02. 1920 – 03. 1920 – 12. armáda
03. 1920 – 05. 1920 – 16.armáda
05. 1920 – 10. 1920 – Mozyrská skupina vojsk
10. 1920 – 4. armáda Západného frontu


Zúčastnila sa bojov proti Denikinovým vojskám v oblasti Poltavy, Sevska, na rieke Sejm.
Angažovala sa vo vojne proti Poľsku.
Zúčastnila sa likvidácie ozbrojených oddielov Bulak-Balachoviča.


Náčelníci divízie:
04.08. 1919 – 11.10. 1919 – Chuďakov N. A.
11.10. 1919 – 24.04. 1920 – Kuznecov F. A.
24.04. 1920 – 27.04. 1920 – Klimovskich V. E. – dočasne poverený velením
27.04. 1920 – 01.06. 1920 – Timofejev-Naumov V. Z.
01.06. 1920 – 28.06. 1920 Ugrjumov L. Ja.
28.06. 1920 – 02.08. 1920 – Mikita-Koľada N. Z.
02.08. 1920 – 12.11. 1920 – Oľšanskij M. N.
12.11. 1920 – 19.11. 1920 – Šaškin V. V.
Zdroje:
guides.eastview.com
http://rkka.ru/handbook/reg/57sd19.htm
URL : https://www.valka.cz/57-strelecka-divize-1919-1920-t67087#237284 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more