Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

58. strelecká divízia [1919-1921]

58th Rifle Division

58. strelecká divízia

58-я стрелковая дивизия (58 сд)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

58-я Краснознаменная стрелковая дивизия


21. 7. 1919 - sformovaná rozkazom 14. armády v Nikopole z častí bývalej Krymskej sovietskej armády pod názvom Krymská strelecká divízia
27. 7. 1919 - premenovaná na 58. streleckú divíziu
12. 5. 1921 - rozpustená


Názvy a vyznamenania:
1919 - vyznamenaná Почетным революционным Красным Знаменем - Čestnou Červenou zástavou revolúcie
1920 - vyznamenaná radom Červenej zástavy (Řád Rudého praporu)


Občianska vojna:
- absolvovala 400-km pochod tylom nepriteľa z cieľom spojiť sa z hlavnými silami 12. armády
- zúčastnila sa bojov pod Kyjevom, násilného prechodu Dnepra a Desny, oslobodenia Kyjeva, Borispoľa
- zúčastnila sa vojny proti Poľsku
- bojovala s oddielmi Bulak-Balachoviča v oblasti Ovruč, ČernobyľZdroj:
http://rkka.ru/handbook/regsd3.htm
URL : https://www.valka.cz/58-strelecka-divizia-1919-1921-t66969#236887Version : 0
Reklama