Rota útočné vozby 5/3 /lehkých tanků pěchotních/ [1936-1938]

5th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Light Infantry Tanks/

     
Název:
Name:
Rota útočné vozby 5/3 /lehkých tanků pěchotních/ 5th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Light Infantry Tanks/
Originální název:
Original Name:
Rota útočné vozby 5/3 /lehkých tanků pěchotních/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
Rota útočné vozby 6/3 /lehkých tanků pěchotních/ 6th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Light Infantry Tanks/
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1938
Nástupce:
Successor:
Rota útočné vozby 3/4 /lehkých tanků/ 3rd Armoured Company of the 4th Armoured Regiment /Light Tanks/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-15.09.1938 Prapor útočné vozby II/3 /lehkých tanků pěchotních/ 01.10.1936-15.09.1938 2nd Armoured Battalion of the 3rd Armoured Regiment /Light Infantry Tanks/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-15.09.1938 Přáslavice, barákový tábor
Velitel:
Commander:
01.10.1936-
Výzbroj:
Armament:
01.10.1936-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-5-3-lehkych-tanku-pechotnich-1936-1938-t68863#241772 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rota vznikla 1. října 1936 přejmenováním z Roty útočné vozby 6/3 [1935-1936] na základě výno-su Ministerstva národní obrany, čj. 8.492/Dův.-I./1.odděl.1936.
Nacházela se v Přáslavicích a podléhala velitelství Praporu útočné vozby II/3 [1935-1938].
Rota byla 15. září 1938, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 10.844/Taj.-I./7.odděl.1938, přejmenována na Rotu útočné vozby 4/4 [1938].


Informační zdroje:

Prameny:

Literatura:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-5-3-lehkych-tanku-pechotnich-1936-1938-t68863#241940 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more