Main Menu
User Menu

Military history website

5. rota pozemního zabezpečení navigace [1957-1958]

5th Ground Support Navigation Company

     
Název:
Name:
5. rota pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
5. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1957
Předchůdce:
Predecessor:
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1957-01.10.1958 5. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1957-01.10.1958 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1957-01.10.1958 Havlíček, Jan (nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1957-01.10.1958 VÚ 2705 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.armedconflicts.com/5th-Ground-Support-Navigation-Company-t48342#456119Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5. rota pozemního zabezpečení navigace (5. r pzn)
Krycí číslo: VÚ 2705
Vznik: 01.10.1957 - přejmenováním z 5. roty leteckých zabezpečovacích prostředků
Dislokace: Žatec 01.10.1957-30.9.1958

Nadřízené stupně : Velitelství 5. stíhací letecká divize
Zabezpečované jednotky:
11. stíhací letecký pluk (01.10.1957 - 30.09.1958)
15. stíhací letecký pluk (01.10.1957 - 15.08.1958)
Zrušena: 30.09.1958
Nástupce: 01.10.1958 reorganizována na: 5. prapor pozemního zabezpečení navigace

Zdroj: VÚA Praha
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.armedconflicts.com/5th-Ground-Support-Navigation-Company-t48342#188692Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5. rota pozemního zabezpečení navigace Žatec (5. rota PZN – 5. r pzn).
Zřízení: k 01.10.1957 (čj.0025700-OMS.
Velitel 5. roty :
npor. Havlíček Jan
pozemního zabezpečení navigace (PZN)
Složení jednotky:
- Velitelství roty:
Zástupce velitele pro věci politické (ZVP): por. Škorpík Jaroslav
Zástupce velitele pro věci technické (ZVT): npor. Stacho Šimon
Dílna: npor. Šusták Tibor
Podřízené jednotky:
- Radionavigační četa
velite/náčelník: npor. Kotek Jiří
- Světlotechnická četa
velitel/náčelník: por. Hůlka František

Zrušení: k 31.8.1958 (čj.0018887-VL PVOS-1958)
Nástupce: – reorganizována na
5. prapor pozemního zabezpečení navigace Žatec (5. prapor PZN – 5. pr pzn).

Poznámka k "rozporům" v datech zrušení:
Tato reorganizace byla součástí jednak vlastně prvního velikého snížení počtu útvarů v letectvu a jeho přechod od "kvantity ke kvalitě".
Změny probíhaly vlastně již od poloviny srpna 1958 a měly být ukončeny do konce září 1958.

Platnost nové organizace byla stanovena od 01.10.1958

Tak vzniklo ono OFICIÁLNÍ DATUM 01.10.1958 a je tak uváděno na př. v Chronologii výstavby a pod.
Tedy je to datum "de Jure" a často se liší od zápisů v kronikách, v rozkazech útvarů a pod.

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha (kopie nařízení)
URL : https://www.armedconflicts.com/5th-Ground-Support-Navigation-Company-t48342#191359Version : 0
Armament:
Armament:

1. Afferent radio stations and radio beacons:
01.10.1957-01.10.1958 100 W.With.and (transmitter 100W)
01.10.1957-01.10.1958 PAR-3
DD.MM.1958-01.10.1958 PAR-7
01.10.1957-01.10.1958 MRM-48
2. Radio direction finders:
01.10.1957-01.10.1958 DFG 26/4
01.10.1957-01.10.1958 ARP-5
3. Radio station:
01.10.1957-01.10.1958 "the Pelican" P-52 (Transceiver 200W)
01.10.1957-01.10.1958 "the Pelican" P-54 (Transmitter 200W)
01.10.1957-01.10.1958 R-811 (RSK-1A)
01.10.1957-01.10.1958 R-814 (RAS-UHF-A)
4. Means světlotechnického security:
01.10.1957-01.10.1958 LUCH-1
01.10.1957-01.10.1958 Headlight 200cm/200N
(Scheinwerfer 40)
01.10.1957-01.10.1958 APM-90
5. Power:
01.10.1957-01.10.1958 AP-10
01.10.1957-01.10.1958 EC 15 kVA
01.10.1957-01.10.1958 "Phänomen" 15kW
.
URL : https://www.armedconflicts.com/5th-Ground-Support-Navigation-Company-t48342#630068Version : 0