5. horská divize [1940-1945]

5th Mountain Division
5. Gebirgs-Division
     
Název:
Name:
5. horská divize 5th Mountain Division
Originální název:
Original Name:
5. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.10.1940
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.10.1940-DD.11.1940 ve výstavbě
DD.11.1940-16.05.1941 XVIII. horský armádní sbor
16.05.1941-01.07.1941 XI. letecký sbor
01.07.1941-01.08.1941 XVIII. horský armádní sbor
01.08.1941-DD.11.1941 Velitelství Jižní Řecko
DD.11.1941-DD.04.1942 Velitelství záložního vojska
DD.04.1942-DD.05.1942 I. armádní sbor
DD.05.1942-DD.08.1942 L. armádní sbor
DD.08.1942-DD.09.1942 XXVIII. armádní sbor
DD.09.1942-DD.11.1942 XXVI. armádní sbor
DD.11.1942-DD.12.1942 XXX. armádní sbor
DD.12.1942-DD.01.1943 LIV. armádní sbor
DD.01.1943-DD.04.1943 Hilpertova skupina
DD.04.1943-DD.12.1943 XXVI. armádní sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 10. armáda
DD.01.1944-DD.07.1944 XIV. tankový sbor
DD.07.1944-DD.08.1944 LI. horský armádní sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 Armáda Ligurie
DD.09.1944-08.05.1945 LXXV. armádní sbor
25.10.1940-DD.11.1940 in Preparation
DD.11.1940-16.05.1941 XVIII Mountain Army Corps
16.05.1941-01.07.1941 XI Air Corps
01.07.1941-01.08.1941 XVIII Mountain Army Corps
01.08.1941-DD.11.1941 South Greece Command
DD.11.1941-DD.04.1942 Replacement Army Command
DD.04.1942-DD.05.1942 I Army Corps
DD.05.1942-DD.08.1942 L Army Corps
DD.08.1942-DD.09.1942 XXVIII Army Corps
DD.09.1942-DD.11.1942 XXVI Army Corps
DD.11.1942-DD.12.1942 XXX Army Corps
DD.12.1942-DD.01.1943 LIV Army Corps
DD.01.1943-DD.04.1943 Group Hilpert
DD.04.1943-DD.12.1943 XXVI Army Corps
DD.12.1943-DD.01.1944 10th Army
DD.01.1944-DD.07.1944 XIV Tank Corps
DD.07.1944-DD.08.1944 LI Mountain Army Corps
DD.08.1944-DD.09.1944 Army Liguria
DD.09.1944-08.05.1945 LXXV Army Corps
Dislokace:
Deployed:
25.10.1940-DD.MM.RRRR Salzburg, ? /

Velitel:
Commander:
25.10.1940-10.02.1944 Ringel, Julius (Generalleutnant)
10.02.1944-18.01.1945 Schrank, Max Günther (Generalleutnant)
18.01.1945-03.05.1945 Steets, Hans (Generalmajor)
03.05.1945-08.05.1945 Kurz, Karl (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.10.1940-20.08.1943 Haidlen, Wilhelm (Oberstleutnant)
20.08.1943-25.02.1944 Koenig, Walter (Oberstleutnant)
25.02.1944-10.01.1945 Pröhl, Erhard (Oberstleutnant)
10.01.1945-08.05.1945 Zintl, Franz (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
-
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/

URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#405377 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1943Divizní jednotky 95 Division Units 95 Divisions-Einheit 95
horský protitankový oddíl 95 Mountain Anti-tank Section 95 Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95
průzkumný oddíl 95 Reconnaissance Section 95 Aufklärungs-Abteilung 95
horský ženijní prapor 95 Mountain Pioneer Battalion 95 Gebirgs-Pionier-Bataillon 95
rychlý oddíl 95 Rapid Section 95 Schnelle Abteilung 95
horský spojovací oddíl 95 Mountain Signal Section 95 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 95
polní doplňovací prapor 95 Field Replacement Battalion 95 Felderstatz-Bataillon 95
velitelství horských podpůrných jednotek 95 Commander of Mountain Division Supply Troop 95 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 95
administrativní služba 95 Administrative Service 95 Verwaltungsdienste 95
zdravotnická služba 95 Medical Service 95 Sanitätsdienste 95

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#405382 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jednotky, které vytvořily základ 5. horské divize, byly 100. pluk horských myslivců, který byl nadbytečný u 1. horské divize, a bývalý 85. pěší pluk, který se stal nadbytečným, když byla jeho mateřská 10. pěší divize reorganizována v divizi motorizovanou.
Dělostřelectvo přišlo jak od 1. horské divize, tak od 10. pěší divize. Oba pluky horských myslivců si podržely svá původní čísla, tj. 85. a 100. zatímco pluk horského dělostřelectva dostal číslo 95.
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#1044 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

K 1. 11. 1941 došlo k výměně divizních jednotek se 3. horskou divizí, tato formace však nemohla předat svůj cyklistický a protitankový prapor, neboť byly zprvu pod velením 6. horské divize a později se staly samostatnými armádními jednotkami (Heerestruppen). Proto byly k 5. divizi náhradou přiděleny jednotky čerstvě zformované v Německu.
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#1045 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Po několik prvních měsíců svého života zůstávala 5. horská divize v Německu, pak však byla během 03/ 1941 přesunuta na Balkán a vyznamenala se ve válce proti Řecku. Při absenci vzduchem přepravované 22. divize byla 5. divize vybrána pro přepravu vzduchem na Krétu a k posílení vzdušného výsadku parašutistů a později dobývala tento ostrov.
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#1046 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Po odpočinku a obnově v Německu od 10/ 1941 do 03/ 1942 byla 5. horská divize přesunuta do oblasti Volchova jihovýchodně od Leningradu a sloužila v tomto sektoru fronty téměř rok, než byla přeložena k 10. armádě do Itálie. Tam se účastnila bitev jižně od Říma a ústupu za boje na Gótské linii. Potom byla poslána k armádě "Ligurien"působící v horské oblasti na hranici mezi Itálií a Francií.
Na konci války padla v okolí Turína do amerického zajetí.
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#1047 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more