6. lvovská pěší divize [1941-1943]

6 Lwowska Dywizja Piechoty

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6 Dywizja Piechoty / 6. pěší divize


Pěší divize Polské armády v Sovětskému svazu [1941-1942]
URL : https://www.valka.cz/6-lvovska-pesi-divize-1941-1943-t68782#241319 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název:
Name:
6. pěší divize 6th Infantry Division
Originální název:
Original Name:
6 Lwowska Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.09.1941
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
XX.03.1943
Nástupce:
Successor:
6. pěší brigáda 6th Infantry Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:


Dislokace:
Deployed:
09.09.1941-05.01.1942 Tockoje

Velitel:
Commander:
10.09.1941-01.03.1943 Michał Tokarzewski-Karaszewicz.
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
09.09.1941-01.03.1943 16. pěší pluk
09.09.1941-01.03.1943 17. pěší pluk
09.09.1941-01.03.1943 18. pěší pluk
09.09.1941-01.03.1943 6. lehký dělostřelecký pluk
09.09.1941-01.03.1943 16th Infantry Regiment
09.09.1941-01.03.1943 17th Infantry Regiment
09.09.1941-01.03.1943 18th Infantry Regiment
09.09.1941-01.03.1943 6th Light Artrillery Regiment
Čestný název:
Honorary Name:
XX.05.1942-01.03.1943 6. Lvovská pěší divize
XX.05.1942-01.03.1943 6th Lwów Infantry Division
Vyznamenání:
Decorations:
XX.XX.XXXX
Zdroje:
Sources:
Witold Biegański: Wojsko Polskie : krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej. 5, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie : formowanie, działania bojowe, organizacja, metryki dywizji i brygad. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967.
URL : https://www.valka.cz/6-lvovska-pesi-divize-1941-1943-t68782#331562 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more