60. tanková divize [1965-1989]

60th Tank Division
60-я танковая дивизия
     
Název:
Name:
60. tanková divize 60th Tank Division
Originální název:
Original Name:
60-я танковая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.05.1965
Předchůdce:
Predecessor:
43. tanková divize 43rd Tank Division
Datum zániku:
Disbanded:
09.03.1989
Nástupce:
Successor:
5409. skladová základna vojenské techniky 5409th Store Base of Military Technology
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.05.1965-09.03.1989 13. gardový armádní sbor
11.05.1965-09.03.1989 13th Guards Army Corps
Dislokace:
Deployed:
11.05.1965-09.03.1989 Dzeržinsk, ? /
DD.MM.RRRR-09.03.1989 Nižnij Novgorod, ?1) /

Velitel:
Commander:
DD.08.1973-DD.08.1975 Leďajev, Pjotr Vasiljevič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
31.08.1943-DD.MM.RRRR Sevská (Севская)
19.02.1945-DD.MM.RRRR Varšavská (Варшавская)
31.08.1943-DD.MM.RRRR of Sevsk
19.02.1945-DD.MM.RRRR of Warsaw
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
60-я танковая Севско-Варшавская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

5409. skladová základna vojenské techniky bola zrušená 13.02.1990

1) iba velenie divízie
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/60-tankova-divize-1965-1989-t68699#676229 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

60-я танковая дивизия / 60. tanková divize [1965-1989]


Velitelství divize vzniklo 11. května 1965 přejmenováním z velitelství 43. tankové divize [1957-1965]. Nacházelo se v Dzeržinsku a podléhalo velitelství 13. gardového armádního sboru [
Velitelství divize bylo 1989 přejmenováno na velitelství 5409. skladové základny vojenské techniky [1989-1990].
URL : https://www.valka.cz/60-tankova-divize-1965-1989-t68699#240887 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more