Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

641. radiotechnická hláska [1969-1977]

641st Electronic Intelligence Post

     
Název:
Name:
641. radiotechnická hláska
Originální název:
Original Name:
641. radiotechnická hláska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
347. radiotechnická hláska
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1977
Nástupce:
Successor:
641. radiotechnická rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.09.1977 64. radiotechnický prapor
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.09.1977 Cerovo, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.09.1977 VÚ 6155 Cerovo
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/641-radiotechnicka-hlaska-1969-1977-t186737#544230Version : 0
MOD
Reklama