Main Menu
User Menu

Military history website

687. bitevní letecký pluk [1942-1943]

687th Assault Aviation Regiment

687. bitevný letecký pluk

687-й штурмовой авиационный полк (687 шап)

     
Název:
Name:
687. bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
687-й штурмовой авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.03.1942
Předchůdce:
Predecessor:
687. lehký bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1943
Nástupce:
Successor:
92. gardový bitevný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.07.1942-13.03.1943 212. bitevní letecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
27.03.1942-DD.10.1942 ?, ? ( )
07.10.1942-01.05.1943 Kovšikov, Boris Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
27.03.1942 - 19.05.1942
27.07.1942 - 30.08.1942
07.10.1942 - 01.05.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
URL : https://www.valka.cz/687-bitevni-letecky-pluk-1942-1943-t243018#671633Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prvým veliteľom pluku bol major, ktorého meno je uvedené na pripojenom návrhu na vyznamenanie. Doposiaľ sa mi však nepodarilo rozluštiť jeho priezvisko.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/687-bitevni-letecky-pluk-1942-1943-t243018#671686Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Major Kovšikov sa veliteľom pluku stal 7. októbra 1942, ako to vyplýva z pripojeného dokumentu.


podvignaroda.ru

URL : https://www.valka.cz/687-bitevni-letecky-pluk-1942-1943-t243018#671687Version : 0
MOD