Main Menu
User Menu

Military history website

76,2 mm L/40 QF Mark V

3-in/40 QF Mark V / QF 12-pdr (12cwt) Mark V

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Námorný kanón vyvinutý začiatkom 20. storočia. V briebehu 2.sv. vojny používaný ako viacúčelový. Bol vo výzbroji lodí obchodného námorníctva.
Fotky sú z Royal Artillery Musea vo Woolwichi
URL : https://www.valka.cz/76-2-mm-L-40-QF-Mark-V-t44257#174328Version : 0