7. horská divize [1941-1945]

7th Mountain Division
7. Gebirgs-Division
     
Název:
Name:
7. horská divize 7th Mountain Division
Originální název:
Original Name:
7. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
99. lehká pěší divize 99th Light Infantry Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1941-DD.02.1942 Velitelství záložního vojska
DD.02.1942-DD.05.1942 Armáda Laponsko
DD.05.1942-DD.08.1942 III. armádní sbor (finský)
DD.08.1942-DD.01.1945 XVIII. horský armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 Armádní oddíl Narvik
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXXI. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 20. horská armáda
15.11.1941-DD.02.1942 Replacement Army Command
DD.02.1942-DD.05.1942 Army Lapland
DD.05.1942-DD.08.1942 III. Army Corps (Finnish)
DD.08.1942-DD.01.1945 XVIII Mountain Army Corps
DD.01.1945-DD.02.1945 Army Detachment Narvik
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXXI Army Corps
DD.04.1945-08.05.1945 20th Mountain Army
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.11.1941-19.12.1941 Konrad, Rudolf (Generalleutnant)
19.12.1941-01.01.1942 Weiß, Wilhelm (Generalmajor)
01.01.1942-dd.06.1942 Martinek, Robert (Generalleutnant)
dd.06.1942-22.07.1942 Krakau, August (Oberst)
22.07.1942-10.09.1942 Martinek, Robert (Generalleutnant)
10.09.1942-08.05.1945 Krakau, August (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.11.1941-25.09.1943 Schmidt, Walter (Major)
25.09.1941-10.12.1944 Paumgartten, Zdenko von (Oberstleutnant)
10.12.1944-15.01.1945 Siebeck, Eberhard (Major)
15.01.1945-08.05.1945 Artmann, Alfred (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
15.11.1941-08.05.1945 Pluk horské pěchoty 206
15.11.1941-08.05.1945 Pluk horské pěchoty 218
15.11.1941-08.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 82
15.11.1941-08.05.1945 Divizní jednotky 99
15.11.1940-08.05.1945 Mountain Infantry Regiment 206
15.11.1941-08.05.1945 Mountain Infantry Regiment 218
15.11.1941-08.05.1945 Mountain Artillery Regiment 82
15.11.1941-08.05.1945 Division Units 99
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/

URL : https://www.valka.cz/7-horska-divize-1941-1945-t243#405396 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1943Divizní jednotky 99 Division Units 99 Divisions-Einheit 99
protitankový oddíl 99 Anti-tank Section 99 Panzerjäger-Abteilung 99
průzkumný oddíl 99 Reconnaissance Section 99 Aufklärungs-Abteilung 99
horský ženijní prapor 99 Mountain Pioneer Battalion 99 Gebirgs-Pionier-Bataillon 99
horský spojovací oddíl 99 Mountain Signal Section 99 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 99
polní doplňovací prapor 99 Field Replacement Battalion 99 Felderstatz-Bataillon 99
velitelství horských podpůrných jednotek 98 Commander of Mountain Division Supply Troop 98 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 98
administrativní služba 99 Administrative Service 99 Verwaltungsdienste 99
zdravotnická služba 99 Medical Service 99 Sanitätsdienste 99

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/7-horska-divize-1941-1945-t243#405397 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Divize vznikla pod patronací Wehrkreis XIII (Norimberk) 13.11.1941 z dosavadní 99. Lehké divize spolu s doplňky od horských doplňovacích oddílů z Bavorska, Štýrska, Korutan a Tirol.
Její předchůdce – 99.lehká divize- vznikla přesně před rokem se stejném vojenském okrese z částí útvarů od již existujících 3., 46., 254. a 264. pěší divize. Divize se zúčastnila východního tažení v roce 1941 kde v rámci skupiny armád Jih postupovala na Žitomir a Kiev. Po stažení zpět do domácího vojenského okresu, následovala přestavba ve výcvikovém prostoru Grafenwöhr na novou 7. horskou divizi.
Stávající pluky číslo 206 a 218 se staly horskými pluky se stejným číslováním, stejně tak i dělostřelecký pluk 82 dostal před své označení Gebirgs-, ostatní divizní jednotky obdržely divizní číslo 99.
Po nutném výcviku a přezbrojení následovalo v lednu 1942 rozdělení divize. Jedna bojová skupina pod velením plukovníka Krakau byla přeložena do Finska a bojovala pod jménem Kamfgruppe Krakau v oblasti Hyrinsalmi. Další bojovou skupinou vedl plukovník Hoffmeister ve složení Geb.Jäg.R. 206, III./Geb.Jäg.R 218 a I./Geb.AR.82 do oblasti skupiny armád Sever a zde působila přidělena různým divizím pod jménem Kampfgruppe Hoffmeister. A tak horští myslivci bojovali v řadách 5. A 8. Jäg.D a 122. ID a zúčastnili se obrany a útoků u Ilmeňského jezera, u Koslovo, Kudrova, Jassvy, Redzy a Gridino. Až v létě 1942 byla bojová skupina uvolněna skupinou armád Sever a lodním transportem přesunuta do Finska.
Bojová skupina Krakau mezitím uvolnila části těžce zasaženého III. finského armádního sboru mezi jezery Pjä a Top a poté se učila zvláštnostem lesní války v pralesech západně od Bílého moře. V těchto bojích byla bojová skupina podřízena 11.finské divizi.
Když dorazil v srpnu 1942 I zbytek divize z Německa spojili se části divize opět v jeden bojový celek. 7.horská divize se spolu s divizí SS Nord stala součástí XVII. horského sboru. Sbor byl nasazen v oblasti Kiestinki.
Horští myslivci následně bojovali v olbasti východně od Kiestinki , nejčastěji v malých bojových skupinách. Oblasti nasazení těchto lesních bojů se nacházeli zhruba 100 km západně od železnice do Murmanska. Po jejím boku bojovala 139. Horská brigáda, která se k ní přesunula 900 km na lyžích od pobřeží Severního moře přes Rovanniemi na frontu u Kiestinki.
Situace na části fronty mezi Kiestinki a Uhtua zůstala do roku 1944 prakticky stejná. V létě 1944 se začala stale vice projevovat finská únava z války. Velení 20.horské armády začalo připravovat se svolením OKW plány na ústup německých jednotek, které vstoupili v platnost hned jak Finsko vyhlásilo neutralitu. OKW spustilo 3.9.1944 operaci “Unternehmen Birke”, která zahrnoval stažení horské armády z jižních oblastí Finska. V tomto čase se 7.horská divize nacházela na pravém křídle armády na frontě u Uhtua. Celý XVIII. horský sbor se musel odpoutat od nepřítele, Z.horská divizi kryla první fázi odpoutání. Následovaly boje na zdrženou až k bývalé finsko-sovětské hranici. Bojové skupiny divize ustupovali po cestě na Pudasjärvi, přitom ničila mosty a zaminovávala okolí cesty. Finské vesnice zůstaly nedotčeny. Finové sedosud chovali neutrálně, teprve když divize dosáhla oblasti Pudasjärvi, začaly boje s finskými svazky. Dvě finské divize, vybavené německými útočními děly, se pokusily odříznout 7.horské divizi cestu do Rovanniemi. Finové obdrželi posilu dalších dvou divizí, přepadly německé týlové jednotky a hrozili tak oblíčit 7.horskou divizi ještě před Rovanniemi. Horští myslivci se probili mezi Rudasjärvi a Rovanniemi pzmi tvrdě dotírajícími finskými svazky. Divize dosáhla Rovanniemi a podél hraniční silnice se Švédskem ustupovala dale k severu až se zastavila na norsko-finské hranici. Zde setrvala až do ledna 1945. Počátkem února bylo postavení opuštěno a divize se vydala na cestu do Narviku. Odtud v březnu 1945 následoval ústup dale na jih skrze střední a jižní Norsko. Některé bojové skupiny do konce války došly až do Osla. Vojáci 7.horské divize skončili v britském zajetí.


Zdroje:
Werner Haupt - Deutsche Spezialdivisionen
James Lukas – Hitlerovy horské jednotky
http://www.axishistory.com
http://www.feldgrau.com
URL : https://www.valka.cz/7-horska-divize-1941-1945-t243#246277 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more