Main Menu
User Menu

Military history website

7x57 R

7 x 57 R

The marginal variant of the originally military bullets from the end of the 19th. century. Together with the hub 8 x 57 JS the most widely used hunting round in the socialist Czechoslovakia. At the present time its importance is declining in favor of more powerful calibers. Shot 10,2 g has a muzzle velocity of 755 m/sec. On the right is the above-mentioned charge 8 x 57 JS (7,92 x 57). The charge was made by a company Sellier & Bellot Vlasim. Photo by author.
Note the "below the line". Then the hunters, the holders of the rifles, had to be in the Communist party, or were thoroughly tested.

Source: J. Hýkel, In. Malimánek "Bullets in small arms" Our troops, Prague 1998. Andersen, In. Andresen, T. Stromstad "Cartridge Cases" load your own, Norway, 1995..
URL : https://www.valka.cz/7x57-R-t124137#422925Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

K poznámce pod čarou, dost to sedí, s kulovnicí se zřejmě dal svrhnout režim Smile, většina myslivců kteří nebyli ve straně měla jen brokovnice a na prase šly s "brenekem". Ale narazil jsem i na vyjímky, kdy dotyčný nebyl straník ani vyložený přikyvovač (bývalý živnostník, tedy kapitalistický vydřiduch) a přes to kulovnici dostal. Věc byla poněkud složitější, na honitbu byl dán počet kulových zbraní (komunisté ho možná mohli překročit) a pokud nebyl naplněn asi se dostali ke kulovnici i nestraníci. Ale po pravdě znám jen jediný takový příklad, mohlo jít i o nějakou dohodu ve vsi a nikoli o běžnou situaci.
URL : https://www.valka.cz/7x57-R-t124137#422932Version : 0