Main Menu
User Menu

Military history website

8,8-cm-FlaK 16 (protiletadlový kanón)

8,8-cm-FlaK 16 (anti-aircraft gun)

8,8-cm-Flugabwehrkanone 16

     
Název:
Name:
8,8-cm-FlaK 16
Originální název:
Original Name:
8,8-cm-Flugabwehrkanone 16
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1916-DD.MM.1918 Friedrich Krupp AG, Essen /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1916-DD.MM.1918
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
169
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1915
Obsluha:
Crew:
?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
3100 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
7300 kg
Ráže:
Calibre:
88 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
3965 mm
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Náměr:
Elevation:
-4 - + 70 °
Odměr:
Traverse:
360 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
? km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
6850 m (vzdušné cíle)
10800 m (pozemní cíle)
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
10 výstřelů / min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
785 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
varianty: 8,8-cm-FlaK 17
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/8.8_cm_Flak_16
https://de.wikipedia.org/wiki/8,8-cm-Flak_16
www.passioncompassion1418.com

8,8-cm-FlaK 16 (protiletadlový kanón) -


URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-FlaK-16-protiletadlovy-kanon-t237593#656754Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Během druhého roku "Velké války" německá armáda na západní frontě pociťovala stále intenzivněji spojeneckou vzdušnou převahu. V té době používané protiletadlové kanóny byly adaptací polních děl střední ráže lafetovaných způsobem, který jim umožnil palbu ve vyšších úhlech. V roce 1915 si německé vojenské velení uvědomilo, že tyto zbraně, určené ke střelbě na upoutané balóny a pomalu letící vzducholodě, nedokáží zničit stále rychlejší a ve větších výškách se pohybující letadla.
Na začátku roku 1916 vznesla „Artillerie Prüfungs Kommission“ požadavek na protilatadlový kanón s ráží 8 až 10 cm, schopný přesunu v terénu, s dostřelem do výšky nad 6000 m.


Konstruktéři zbrojovek Friedrich Krupp AG a Rheinmetall použili jako základ pro novou zbraň 8,8cm kanón L / 45, který německé námořnictvo používalo již od roku 1914 k protiletadlové obraně bitevních lodí a od roku 1915 je umisťovalo do statických pozic v přístavech.


Na konci roku 1916 obě společnosti představily své návrhy. Prototyp Rheinmetall vykazoval některé konstrukční nedostatky, způsobující nižší nechanickou odolnost.
Kruppův projekt na první pohled zaujal a kanón 8,8-cm-FlaK 16 se záhy osvědčil jak výjimečná zbraň, schopná vystřelit během minuty 10 projektilů o hmotnosti 9,6 kg s úsťovou rychlostí 785 m/s do výšky 8850 m. Křížová lafeta se sklopnými rameny umožňovala snadnou přepravu.
Po skončení války byla moderní protiletadlová děla tohoto kalibru zakázána německé armádě Versailleskou smlouvou. Jak však bylo prokázáno u jiných zbraní, existuje možnost, že Reichswehr několik exemplářů kanónu zachránil před zničením. Označení 8,8-cm-Flak 16 každopádně odpovídá schématu pojmenování dělostřelecké výzbroje Reichswehru.
Tato brilantní zbraň posléze posloužila jako vzor pro vývoj legendární série počínaje 8,8-cm-Flak 18, přes Rheinmetall 8,8cm-Flak 36 až po 8,8-cm-Flak 41 – proslulé protiletadlové kanóny, často nasazované i v roli „zabijáků tanků“.


https://en.wikipedia.org/wiki/8.8_cm_Flak_16
https://de.wikipedia.org/wiki/8,8-cm-Flak_16
www.passioncompassion1418.com
URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-FlaK-16-protiletadlovy-kanon-t237593#656788Version : 0
MOD
https://en.wikipedia.org/wiki/8.8_cm_Flak_16

8,8-cm-FlaK 16 (protiletadlový kanón) -


8,8-cm-FlaK 16 (protiletadlový kanón) -


URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-FlaK-16-protiletadlovy-kanon-t237593#656798Version : 0
MOD