Main Menu
User Menu

Military history website

8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV "Nashorn"

     
Název:
Name:
8,8 cm PaK 43/1 auf GW III/IV
Originální název:
Original Name:
8,8 cm PaK 43/41 (L71) auf Fgst. Pz.Kpfw. III u. IV (sf.) Nashorn
Výrobce:
Producer:
DD.02.1943-DD.MM.1943 Altmärkische Kettenwerke GmbH, Berlin /
DD.MM.1943-DD.03.1945 Deutsche Eisenwerke AG, Duisburg /
Období výroby:
Production Period:
DD.02.1943-DD.03.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
494
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
24000 kg
Celková délka:
Overall Length:
8440 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2950 mm
Celková výška:
Overall Height:
2940 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm
Pancéřování:
Armour:
štít kanóna - 10 mm (15 mm od 5/1943)
boky nadstavby - 10 mm
šikmé čelo a boky nadstavby - 15 mm
čelo korby - 30 mm
boky korby & zadok - 20 mm
strop - 10 mm
dno - 15 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 120 TRM (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 11.900 cm3)
Výkon:
Power:
194,9 kW při 2600 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Zahnradfabrik SSG 77 (6 + R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
15 - 28 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
260 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
130 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,0 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
8,8 cm PaK 43/1 L/71 (40 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
1 x guľomet MG 34
2 x samopal MP 38/MP 40
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Pásy:
Kgs 61/400/120 (104 článkov v jednom páse)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no.7-3, Panzerjaeger (7,5 cm PaK40/4 to 8,8 cm Waffentraeger) development and employment from 1939 to 1945, rok vydania 2006, ISBN 0-9771643-3-0
URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-Pak-43-1-auf-GW-III-IV-Nashorn-t1126#375737Version : 0
MOD
88 mm ShPTK vz.43N in československej army
On prehliadke ukoristenej techniques predstaviteľmi delostreleckých jednotiek, zástupcov AZ 1 and the škoda works závodov in Miloviciach of the day 4.12.1948 bolo skonštatované that it is possible to opraviť všetkých 12 available stíhačov machines Nashorn. Repas kanónov prebehol in pobočke the škoda works závodov in Slovak Dubnici nad Vahom. Repair sa pretiahli until 6/1950. After the completion of the short time pobudli in the FAQ, čoskoro boli odovzdané 209.delostreleckému regiment in Holešove. Even before the completion of the obdržali označenie 88 mm ShPTK vz.43N, ktoré bolo 20.6.1950 altered to jednoduchšie označenie SD-88. In the 11/1950 boli tank preradené to 1.tank regiment, neskoršie pretransformovanému dna 1.ťažký tankosamohybný regiment.
In 1953 boli all fighters začlenené in the arsenal of the 8.pevnostnej brigade. Of the following three pieces of mali in rokoch 1953/54 in the stave 1. colors, 2. colors, 3. colors and 4. colors 8.pevnostnej brigade. Tieto machines boli čoskoro thanks nekvalitnému training posádok nepojazdné and in 1954 boli odoslané opäť to strašickému 1.ťažkému tankosamohybnému regiment. Čoskoro however, boli vyradené, used as a source of náhradných dielov pre T-40/75 and SD-75/40 and will bring the rest was subsequently destroyed. In 1955 tieto machines at materských jednotiek v zozname techniques nefigurujú. One fighter, however, clear time pôsobil ako učebná pomôcka vo - tech akadémii And.Zápotockého. Known is informácia and fotografia vrakov prescribed stíhačov machines (or Hummel), ktoré boli shooting in Malacky takes on prelome years 1959/60, where poslúžili eg. to streleckým testom rakiet LR-130.

Armádne registračné number
Výrobné number of the chassis (Fgst.Nr.)
Date of prevzatia
Number kanóna
Unit
Changes zaradenia
Note
79.671
310004
2.6.1950
121
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP

79.672
310077
2.6.1950
24
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP

79.973
310032
2.6.1950
184
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP

79.974
84434
2.6.1950
182
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP
Under výrobného numbers ide of platform Pz.Kpfw.IV Ausf.H vyrobenú company Krupp.
79.975
84430
2.6.1950
169
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP
Under výrobného numbers ide of platform Pz.Kpfw.IV Ausf.H vyrobenú company Krupp.
79.976
310294
2.6.1950
175
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP

79.977
84431
2.6.1950
98
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP
Under výrobného numbers ide of platform Pz.Kpfw.IV Ausf.H vyrobenú company Krupp.
79.978
310093
2.6.1950
190
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP

79.979
84433
2.6.1950
47
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP
Under výrobného numbers ide of platform Pz.Kpfw.IV Ausf.H vyrobenú company Krupp.
79.980
310437
2.6.1950
97
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP

79.981
310398
2.6.1950
69
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP

79.982
84432
2.6.1950
110
209.delostrelecký regiment
11/1950 - 1.TTSP, 1953 - 8.PB, 9/1954 - 1.TTSP
Under výrobného numbers ide of platform Pz.Kpfw.IV Ausf.H vyrobenú company Krupp.
*source :
Mgr. Martin Dubánek - Our troops 11/2008, ISSN 0027-8211
Mgr. Martin Dubánek - 8. strength brigade Rajhrad, ATM 11/2008, ISSN 1802-4823
armada.vojenstvi.cz.
8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn - Vrak Nashornu alebo Hummelu vpravo. Mne zatiaľ jediný známy záber na tieto vozidlá. Malacky, začiatok 60. rokov 20. storočia

Vrak Nashornu alebo Hummelu vpravo. Mne zatiaľ jediný známy záber na tieto vozidlá. Malacky, začiatok 60. rokov 20. storočia
URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-Pak-43-1-auf-GW-III-IV-Nashorn-t1126#286287Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

88 mm ShPTK vz.43N v čs.armáde

88 mm ShPTK vz.43N boli určené ako sprievodný palebný prostriedok tankov, samohybných diel a mechanizovaných útvarov v útočnom boji. Mali sa používať na ničenie tankov, samohybných diel a protitankového delostrelectva protivníka na veľké vzdialenosti. V obrane sa mali používať na zosilnenie protitankovej obrany mechanizovaných, streleckých a výnimočne i tankových jednotiek a útvarov.
Typ – ťažký samohybný protitankový kanón na pásovom podvozku
Rok zavedenia do čs. armády 1949

Označenie v čs. armáde
1948/1949 : 88 mm ShPTK „Nashorn“
1949/1954 : 88 mm ShPTK vz.43N

Podnik zabezpečujúci opravu ČKD Praha–Libeň
Počet opravených vozidiel 12 kusov

Rok vyradenia v výzbroje čs.armády 1954


Po vojne čs. armáda v rámci zberu a zhodnotenia trofejných nemeckých vozidiel z terénu získala aj 18 stíhačov tankov Nashorn, z ktorých bolo 12 kusov opraviteľných. Všetky boli odsunuté, na základe rozhodnutia veliteľa tankového vojska, do pobočky AZ 1 sklad tankového materiálu Milovice. Nedostatok samohybných diel s vysokoúčinným protitankovým kanónom viedol k rozhodnutiu zaviesť tento typ do výzbroje tankového vojska pod označením 88 mm samohybným protitankový kanón Nashorn. Opravu 12 kusov zabezpečoval závod ČKD Praha-Libeň. Začiatkom novembra 1948 bolo do závodu ČKD Praha prevezených v dvoch železničných transportoch všetkých 18 ShPTK Nashorn. Z nich sa 6 neopraviteľných kusov do konca decembra 1948 rozobralo na náhradné diely na zabezpečenie plánovaných opráv. Samotné opravy sa začali realizovať v marci 1949. Začiatkom júna 1949 prevzala komisia tankového vojska prvé opravené vozidlo pod novým označením 88 mm samohybný protitankový kanón vz.43, skrátene ShPTK vz.43N.6 generálkovaných strojov bolo bolo opravených na 60 až 80 %. Ich dokončeniu bránil nedostatok náhradných dielov. Bolo vydané povolenie na rozobratie 10 podvozkov Pz-IV uložených u AZ 1 pobočky Milovice.
Začiatkom októbra 1949 prevzalo tankové vojsko 6 opravených vozidiel do výzbroje. Novovytvorený 1.ťažký tankosamohybný pluk ( 1.ťtsp)1. decembra 1950 mal vo výzbroji všetkých 12 kusov 88 mm ShPTK vz.43N. Tie z dôvodu nedostatku ťažkých tankov tvorili až do konca roku 1952 časť výzbroje tankového práporu 1.ťtsp. Začiatkom roka 1953 boli stiahnuté z výzbroje tankového práporu a po opravách uložené ako mobilizačná záloha pluku.
Na jar 1953 bolo všetkých 12 vozidiel vyňatých z uloženia a predisponovaných k jednotkám 8.pevnostnej brigády v Rajhrade. Po prezbrojení brigády na SD 75/40 v septembri 1954 prevzal ShPTK vz.43N znovu do svojich tabuliek 1.ťtsp.

K ich definitívnemu vyradeniu z výzbroje čs. armády došlo v roku 1955, keď boli nahradené samohybnými delami SD-100.

Ukazuje sa, že až na jedno vozidlo pridelené na študijné účely VTA- AZ Brno, boli všetky zostávajúce 88 mm ShPTK vz.43N rozobraté na náhradné diely pre opravy tankov T-40/75.

Turza Peter - Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády – III. 88 mm Samohybný protitankový kanón vz.43N – Vojenská história 3/2009 ISSN 1335-3314, VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-Pak-43-1-auf-GW-III-IV-Nashorn-t1126#346224Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-Pak-43-1-auf-GW-III-IV-Nashorn-t1126#26135Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-Pak-43-1-auf-GW-III-IV-Nashorn-t1126#33391Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-Pak-43-1-auf-GW-III-IV-Nashorn-t1126#69781Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-Pak-43-1-auf-GW-III-IV-Nashorn-t1126#69782Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pár fotek z mého archivu:
8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn - Nashorn čísla 214 v Italii

Nashorn čísla 214 v Italii
8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


8,8 cm Pak 43/1 auf GW III/IV Nashorn -


URL : https://www.valka.cz/8-8-cm-Pak-43-1-auf-GW-III-IV-Nashorn-t1126#160702Version : 0