Main Menu
User Menu

Military history website

8. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

8. Feldartillerie -Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8.Feldartillerie-Brigade
8. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Halle


Podriadené jednotky:Torgauer Feld-Artillerie-Regiment Nr.74
Pluk poľného delostrelectva (torgauský) č. 74


Mansfelder Feld-Artillerie-Regiment Nr.75
Pluk poľného delostrelectva (mansfeldský) č. 75


Nadradené stupne:


1914
8. Armee - 8. armáda
IV. Armee-Korps - IV. armádny zbor
8.Division - 8. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/8-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65205#232257Version : 0
MOD